Spajanje porodice u Nemačkoj

Spajanje porodice u Nemačkoj

Ako vaš bračni partner, dete ili roditelj ima regulisanu boravišnu dozvolu sa dozvolom za rad, imate pravo da mu se pridružite na osnovu prava na spajanje porodice

opširnije