Zaštita na radu u Nemačkoj za vreme pandemije korone

Koje mere zaštite na radu su u Nemačkoj (za vreme korone)

Iako su preduzete mnoge mere u svakodnevnom životu ne bi li se smanjio kontakt, a samim tim i širenje zaraze, ipak je stopa inficiranja i dalje visoka u Nemačkoj. Zbog toga je potrebno preduzimati i dodatne mere, a naročito mere na radnom mestu.

Nemačkoj je važno da se što je moguće više smanji mogućnost zaraze u preduzećima i na taj način omogući da oni ostanu otvoreni.

Zato propisi koji su važili od početka pandemije važe i dalje i produženi su do 30. aprila 2021.

NAJBITNIJE MERE ZAŠTITE

 

RAD OD KUĆE

 

Pre svega, rad od kuće se mora omogućiti svakom radniku za koga postoje takvi uslovi. To znači, da ako radnik može svoj posao da obavlja iz svog stana, a da pri tome radni proces ne trpi, poslodavac je dužan da mu to omogući.

Poenta je da se kontakt ljudi svede na najmanju moguću meru, a ovom radom od kuće ne smanjuju se samo kontakti između ljudi na poslu već i na putu od kuće do posla i nazad (prevoz).

Poslodavac je dužan da mu obezbedi rad od kuće, ali nije dužan da ustupi svoju opremu za rad. Radnik može obavljati posao i na svojoj opremi, a mogu i da se dogovore oko toga. Svakako, oprema firme se mora osigurati pre ustupanja.

Ako poslodavac odbija da radniku dozvoli rad od kuće iako za to postoje uslovi, radnik se može žaliti na takvu odluku organima za zaštitu na radu.

 

SVAKI ZAPOSLENI KOJI ISPUNJAVA USLOVE ZA TAKAV RAD TREBA DA SE UPUTI NA RAD OD KUĆE

Takođe, iako je u stanu, radnik je na raspolaganju poslodavcu SAMO u okviru radnog vremena. Poslodavac nema pristupa životnom prostoru zaposlenog. To je njegovo osnovno pravo na nepovredivost doma.

Svaka promena u radu zahteva i promene u radnom ugovoru, tako da je i ovaj slučaj rada od kuće potrebno definisati pravno posebnim ugovorom o delu.

 

SREDSTVA ZA DEZINFEKCIJU I MASKE

Ako radnici nisu u prilici da rade od kuće, već moraju da dolaze na posao, potrebno je omogućiti radnicima bezbedan rad.

To se pre svega odnosi na maske i sredstva za dezinfekciju. Takva sredstva moraju uvek da budu na raspolaganju zaposlenima, i troškove za njih po pravilu snosi poslodavac. U izuzetim slučajevima, ona mogu da budu i donacija države.

Svakako, radnik nije dužan da ih sam obezbeđuje o sopstvenom trošku.

Ako radnici ne mogu da budu na distanci od minimum 1.5 m moraju da nose kvalitetnije maske FFP2 tipa.

SREDSTVA ZA DEZINFEKCIJU OBEZBEĐUJE POSLODAVAC O SVOM TROŠKU

PROSTOR ZA RAD

 

Ako radnici ne mogu da rade od kuće, potrebno im je organizovati rad tako da postoji što je moguće manje mogućnosti zaraze.

Pre svega, distanca od 1.5 m između radnika. Ako je distanca manja moraju da nose kvalitetnije maske.

U slučaju da rade u kancelarijama, potrebno je da obezbede radni prostor od minimum 10 m2 po radniku. Ako ovo ne može da se postigne moraju se odvojiti posebnim pregradama.

Ako je u pitanju rad više od deset ljudi, treba ih podeliti na što manje timove. Pri tom, komunikacija između njih bi trebala da bude svedena na minimum, ako je moguće da se potpuno izbegne lični kontakt.

 

RADNICI KOJI RADE U ZATVORENIM PROSTORIMA MORAJU DA BUDU NA DISTANCI OD MINIMUM 1.5 m I U PROSTORIJAMA GDE JE JEDNA OSOBA NA 10m2

Ako su u pitanju preduzeća koja imaju mnogo zaposlenih, izbegavanje kontakta je moguće i kroz organizaciju rada. Osim rada u manjim grupama, porebno je i da se radno vreme prilagodi tako da oni ne budu u istom periodu u istom prostoru.

 

PRODAVNICE

U slučajevima prodavnica i tržnih centara, važi takođe pravilo da može da bude jedna osoba na 10 m2. U to se računaju i radnici kao i kupci.

Tako, ako je prodavnica od 100 m2 u njoj smeju da budu najviše 10 osoba. Ako u radnji rade dve osobe i šef, u radnju smeju da uđu najviše 7 kupaca.

SASTANCI

Svi poslovni sastanci treba da se obavljaju pomoću telekomnikacijskih mreža. Za to se koriste konferencijski pozivi na popularnim aplikacijama ZUMU i SKAJPU.

Šta se dešava sa ulaskom u Nemačku za vreme pandemije

Da li uopšte može da se uđe u Nemačku za vreme pandemije

Ako ste u nedoumici, šta pandemija konkretno znači za vaš ulazak ili povratak u Nemačku, ovo je tekst za vas.

Kao prvo, odmah da razjasnimo – za sada u Nemačku ne možete da uđete kao turista! Znači, spomenici, muzeji, lepa arhitektura… zaboravite.

Moje mišljenje je da čisto sumljam da takvi sada postoje, ali za svaki slučaj…

Sa druge strane, to ne znači da je zabrana ulaska potpuna. Postoje lica koja imaju pravo da uđu u Nemačku, čak i da zatraže vizu, ali i određene obaveze koje imaju uz to.

 

Ko ima pravo da uđe u Nemačku iz Srbije

Kao prvo Nemački državljanin u svakom trenutku može da se vrati u  Nemačku.

Ako imaju boravišnu dozvolu u Nemačkoj možete da se vratite na tamo posao.

Ako ste spajate sa porodicom (bračni ste partner ili dete) možete da uđete.

Ako ste upisali fakultet u  Nemačkoj ili treba da se vratite na univerzitet takođe imate to pravo.

Takođe, ako imate neodložno medicinsko lečenje ili morate da prisutvujete sajmu imate pravo da tražite posebno dozvolu uz koje ćete priložiti tražene dokaze.

Smrtni slučaj je još jedan od slučajeva u kojima možete da uđete u Nemačku.

 

 

Ko može da zatraži vizu

 

Vizu može da zatraži lice koje treba da se spoji porodici (bračni partner ili maloletno dete).

Takođe, radna snaga koja treba da se zaposli ako je

-visoko stručna, ima priznatu ili delimično priznatu diplomu

-medicinsko osoblje sa nostrifikovanom ili delimično nostrifikovanom diplomom

-studenti koji su upisali fakultet u Nemačkoj

-radnici po detašmanu

Viza se čeka 2-3 meseca trenutno.

Koje su mi obaveze kada uđem u Nemačku

Ako dolazite iz Srbije kao prvo morate da se elektronski prijavite pre nego što uđete u Nemačku. Prijava je na OVOJ adresi.

Na mejl ćete dobiti potvrdu u pdf formatu koju morate da odštampate i ponesete sasobom da je pokažete na graničnom prelazu.

Takođe, morate da imate negativan PCR test.

Posle ulaska u Nemačku dužni ste da 10 dana provedete u samoizolaciji, odnosno da budete u karantinu.
Kršenje mere karantina kažnjava se novčanom kaznom do 25000e evra. Pa vi vidite da li vam se to isplati.

Ovo je jedan od razloga zašto mnogi gastarbajteri ove godine nisu dolazili u svoju zemlju. Jednostavno, neko nije imao mogućnost da nakon povratka 10 dana bude kući i da ne radi. Pri tom, prinudni karantin se ne vodi kao bolovanje i nije plaćen. Vaša je odluka bila da izlazite iz zemlje.

 

U nekim slučajevima moguće je i da se mera samoizolacije smanji na 5 dana ako petog dana uradite PcR test i on se pokaže negativan.

Ako vam se svideo tekst i mislite da nekome može da koristi … Podelite ga!