Nostrifikacija ili priznavanje diplome u Nemačkoj

fakultet

Novi zakon o zapošljavanju u Nemačkoj je pre svega nastao zbog deficita visoko obrazovnih profila radnika u Nemačkoj. Nemcima nedostaje visoko stručni kadar, ali stručni po njihovim standardima, što bi značilo da se diploma mora izjednačiti sa njihovom – nostrifikovati.

To što ste stekli diplomu, master ili čak doktorske studije u Srbiji, BiH ili Crnoj Gori, ne znači i da je vaše zvanje priznato u Nemačkoj. Odnosno, velika je verovatnoća da nije, ili bar nije potpuno.

Zato pre nego što se bacite u pretragu poslova u struci, proverite koliko ste u stvari po nemačkim standardima stručni,odnosno u kojoj meri je vaš fakultet, i vaša diploma priznata.

Tim pre, jer je i ovo proces koji traje nekoliko meseci.

 

da li je za mogu profesiju bitno da bude priznata

 Nemačke profesije se dele na regulisane i ne regulisane.

Regulisana profesija je recimo lekar, dok je ne regulisana ekonomista. Regulisana zanimanja moraju da poseduju profesionalne licence.

Za nas, zemlje trećeg sveta, da bismo aplicirali za vizu, potrebno nam je da nam diploma bude potpuno priznata, bez obzira da li se radi o regulisanim ili ne regulisanim zanimanjima.

 

A kako da proverim svoju diplomu?

 

Prvo, idite na sajt ANABIN.

Sajt je na nemačkom i engleskom jeziku. Na njemu izborom prvo zemlje u kojoj ste stekli diplomu, a potom i vašeg univerziteta možete da vidite da li je Fakultet uopšte priznat u Nemačkoj.

Zatim, možete izborom  „Hochschulabschlüsse“ sa leve strane da nađete vašu diplomu, prvo kao zvanje (na primer ekonomista), pa onda i kao zvanje stečeno na vašem fakultetu (npr.diplomirani ekonomista na Univerzitetu u Nišu).

Kada kliknete na + otvara vam se izveštaj o tome kakav je to studijski program, koliko semestra traje i da li je diploma uporediva.

To se zove izjava uporedivosti.

Ako je ocena H+ znači da jeste, ako je ocena H+- delimično.

Izjava uporedivosti može da vam pomogne kada tražite posao, menjate posao ili pregovarate o plati.

Ova izjava na nemačkom olakšava poslodavcu da bolje klasifikuje vašu diplomu. Biće mu jasnije šta ste vi to tačno završili.

priznavanje diplome

 Kada ste se informisali o tome da li vam je diploma uporediva, možete da krenete da tražite posao.

Ako nađete posao za koji želite da konkurišete idete na sajt ANERKENNUNG IN DEUTSCHLAND da proverite da li će se vaša kvalifikacija priznati.

Uđite u Anerkennungs-Finder i videćete pitanje: šta ste po zanimanju? Možete da ukucate, a možete i da izaberete iz liste po abecednom redu vaše zanimanje.

Kada pronađete vaše zanimanje, prikazaće vam šta to zanimanje u Nemačkoj podrazumeva.

Nakon što vam se postave pitanje, da li ste iz Eu, iz Norveške, Švajcarske, da li već živite u Nemačkoj, da li imate završen fakultet… Pitaće vas gde biste radili?

Postoji opcija „ne znam još“, ali je za vas bolje da znate ovo u startu, jer postoje razlike između delova Nemačke u pogledu priznavanja, tako da se može desiti da je u nešto u jednom delu Nemačke priznato, dok u drugom nije potpuno.

Dobićete odgovor da vam je potrebno priznavanje da biste radili u Nemačkoj – takozvani Anerkennung.

Nakon toga vidite da li je zanimanje regulisano ili ne, i prikazuje se broj telefona savetovališta gde se možete javiti da bi ste se informisali o potrebnim dokumentima, kao i kome treba da ih pošaljete.

nostrifikacija lekara

Recimo da ste lekar i da hoćete da radite u Minhenu…

Dobićete odgovor da vam treba Approbation, da vam je neophodnan B2 nivo nemačkog, ali i da ćete morati da steknete C1 profesionalni.

Najkasnije mesec dana od prijema prijave nadležni organ će da vas obavesti o prijemu dokumenata.

Rok za rešavanje priznavanja nakon potpune dokumentacije je 4 meseca. A može da se desi i da se produži.

Troškovi priznavanje diplome su otprilike 600 evra. Postoji mogućnost i da vam se ovi troškovi pokriju iz njihovih sredstava. Raspitajte se za takvu mogućnost.

Kao rezultat ovog postupka, dobićete obaveštenje o priznanju.

Ono sadrži ocenu nadležnih organa da li je vaša diploma priznata, koje su glavne razlike ako postoje i šta treba da završite od kurseva, i koje veštine da steknete da bi ona bila potpuno priznata.

diploma mi nije potpuno priznata! Šta da radim?

 

 Ako dobijete ocenu da je vaša diploma delimično priznata dobićete i izjavu nadležnog organa koje mere stručnog usavršavanja morate da završite i koja praktična znanja da steknete da bi vam se diploma u potpunosti priznala.

Sa tim dokumentima prijavićete se za vizu za nostrifikovanje diplome.

Posebna grupa je medicinsko osoblje sa delimično nostrifikovanom diplomom.

Ako već imate poslodavca koji hoće da vas zaposli, on vam mora obezbediti uslove da to što vam nedostaje od znanja steknete na radnom mestu.

Dužan je da dosavi PLAN o vašem stručnom usavršavanju.

Viza koju dobijate je viza za rad sa delimično priznatim kvalifikacijama. Sa njom dobijate boravišnu dozvolu koja vam omogućava da 18 meseci budete u Nemačkoj sa ciljem da steknete veštine koje vam nedostaju.

Ovaj boravak možete da produžite za još 6 meseci ako vam je ostalo samo da  položite ispite.

Ako vas je poslodavac primio da se kod njega doškolujete, možete za to vreme da radite kod poslodavca bez ograničenja (koje je inače u drugom slučaju 10 sati nedeljno).

Da se vratimo na slučaj lekara.

Dobićete radno mesto na kome trebate da steknete dodatno znanje.

Ako ga nemate, to je za vas i nivo C1 nemačkog jezika. To je takozvani profesionalni nemački jezik sa naglaskom na reči koje su vama bitne za bavljenje strukom. U ovom slučaju medicinski izrazi.

Ispit se zove Frachsprachprüfung.

Postoji online kurs koji je namenjen samo određenim profesijama u Nemačkoj. Tako na LinguaTV.de imate poseban kurs nemačkog jezika za lekare, sa akcentom na reči iz lekarske profesije. 

Dugi deo koji vam se traži za Aprobation je stručni ispit (Kenntnisprüfung). On se održava dva puta godišnje, sam izlazak košta 450 evra i imate pravo samo 3 puta da izađete na njega.

Položen ispit automacki znači i nostrifikaciju/aprobaciju.

Treba napomenuti da vam specijalizacija kreće od trenutka kada dobijete aprobaciju. To znači da, sve dok je ne položite vodićete se kao neko ko je praktikant. Nakon aprobacije postajete licencirani lekar.

Šta dalje?

 Kada uspešno steknete kvalifikacije za potpuno priznavanje diplome, možete naknadno da ih dostavite i da dobijete potpuno priznavanje diplome.

To vam daje pravo da prethodnu boravišnu dozvolu zamenite za boravišnu dozvolu za traženje posla u samoj Nemačkoj. Ta boravišna dozvola se izdaje na godinu dana. Sa njom možete da se zaposlite.

Ako ste lekar, možete da promenite bolnicu.

nova reforma zakona o zapošljavanju u Nemačkoj

Ako vam se svideo tekst i mislite da nekome može da koristi … Podelite ga!