ZABLUDE O OSIGURANJU U NEMAČKOJ

ZAblude o osiguranju u nemačkoj

Postoje neke stvari koje kada potpisujete ugovor osiguranju u Nemačkoj mislite da važe, ali uglavnom nije tako. Evo šta su najčešće zablude osiguranja:

Samo ja mogu da otkažem ugovor o osiguranju

Ovo definitivno nije istina. Osiguravajuća kuća takođe može da raskine ugovor sa vama kada ugovor istekne. Takođe, to će se desiti i ako zahtevi za oštećenjem budu previše česti ili previše skupi. Osiguravajuće kuće redovno proveravaju isplativost svojih polisa i ako utvrde da im se ne isplati zahtevaće da se ugovor raskine vandredno. Ovo se može desiti mesec dana nakon rešenja odštetnog zahteva.

Odmah nakon sklapanja ugovora sam zaštićen

To je često slučaj, ali ne mora da znači. U klauzuli može da postoji i vreme čekanja. To je stavka u ugovoru kojom osiguravajuća kuća želi da se obezbedi od eventualnih šteta koje su nastale pre zakljućenja ugovora.

Vreme čeknja može biti od 3 meseca do 8 meseci, u zavisnosti od vrste osiguranja.

osiguranja od lične odgovornosti podrazumevaju i štete koje naprave deca

Iako ovo osiguranje pokriva i porodicu osiguranika, u klauzulama osiguranja stoji da ne pokriva troškove koje naprave deca mlađa od 7 godina.

Deca mlađa od 7 godina nikada nisu sama odgovorna, ona su nesvesna svojih delovanja i zato štete koje ona naprave moraju drugi da snose, odnosno snose ih roditelji.

Za saobraćajne nezgode deca čak do 10 godine nisu odgovorna.

Ali ako roditelj lično snosi pravne posledice deteta zbog neadekvatnog nadzora, to spada u nešto što osiguranje plaća.

Osiguranje od odgovornosti zamenjuje punu  cenu stvari

Ovo nije tačno. Ako je našim postupkom nastala šteta, osiguranje će proceniti koliko je ta stvar vredela u tom trenutku i na osnovu toga isplatiti štetu. Pri tom se zbog teškoće utvrđivanja ove cene obično uzima prosečna, koja je uvek niža od stvarne. 

Ako postoji mogućnost popravke, osiguranje će platiti popravku pre zamene. 

Šteta koju napravim ako selim prijatelja pokriće moje osiguranje

Zapravo i neće. Ovo spada u čin ljubaznosti, pomaganja nekome, i pošto za to ne dobijate naknadu, tj novac, šteta koju napravite nije nešto za šta možete da tražite odštetu iako je nastala vašom krivicom. 

A pošto niste dobili naknadu, čak ni vi niste dužni da platite štetu prijatelju. 

U slučaju provale celu štetu će pokriti moje osiguranje

Ovo je često slučaj,ali i ne mora da znači. 

Ako se utvrdi da je provala delom i vaša krivica, jer vam recimo ne radi brava, ostavili ste ključ i sl. nadoknada će biti znatno smanjena. 

Takođe, za svako povećanje rizika dužni ste da obavestite osiguravajuću kuću najduže mesec dana od nastanka promene situacije. To je u slučajevima da nećete mesecima biti tu, ili vam je postavljena skela na zgradi. 

krađu bicikla će mi nadoknaditi osiguranje imovine

To zavisi od toga gde odakle je bicikl ukraden. Ako je ukraden iz stana, podruma ili prostorije koja je vaša, biće vam nadoknađeno. 

Međutim, hodnik zgrade već ne spada u nešto što osiguranje pokriva, kao ni javni prostor na ulici. 

Takođe, u obavezi ste da imate odgovorajuće zaključavanje bicikla, i ako nemate, smatra se da je ovo vaša krivica, i osiguranje ne pokriva

Osiguranje pravne odgovornosti će mi pokriti troškove razvoda

U stvari i neće. Ovo osiguranje pokriva samo početnu konsultaciju, na kojoj se možete informisati o eventualnim pravima, ali sve ostalo u postupku morate angažovati advokata. 

Postoje osiguranja koja pokrivaju i ovu vrstu pravne odgovornosti, ali je ono dodatak na osnovno i plaća se dodatno, i zato znatno poskupljuje polisu. 

Zakonsko zdravstveno osiguranje pokriće mi troškove lečenja u inostranstvu

Zapravo neće. Ako vam treba osiguranje na odmoru, najbolje bi bilo da platite međunarodno putno osiguranje koje će vam pokriti eventualne troškove lečenja na putovnju. 

Ako vam se svideo tekst i mislite da nekome može da koristi … Podelite ga!