Diskriminacija – šta bi bilo dobro znati

Svako je u životu bio diskriminisan u nekom trenutku. Neko neće da se druži sa vama kad ste deca, ne primaju vas u tim, zovu vas poslednje… Iskreno, mislim da nema nikog ko je bio pošteđen ovakvih situacija nekada.

Međutim, kada ste imigrant, i kada ste u tuđoj zemlji, ne bi bilo loše znati nešto o ovakvim situacijama koje vas možda dočekaju tamo.

Za početak, treba znati da je Nemačka zemlja u kojoj je strogo zabranjeno nejednako postupanje sa ljudima. Postoji zakon koji vaš štiti u tom smislu, ali iako je zakonom zabranjena, diskriminacija i dalje postoji u Nemačkoj.

Ali, da se pre svega upoznamo sa tim ŠTA JE DISKRIMINACIJA?

Pod diskriminacijom podrazumevamo svaki nepovoljni položaj ili uznemiravanje osobe zbog pripadnosti nekoj grupi, ili zbog svojih karakteristika.

Recimo ne iznajme vam stan jer ste stranac, profesori su lošiji prema učenicima koji ne govore jezik, u kafić ne puštaju zbog invaliditeta, taksista ne želi da vas vozi zbog druge boje kože… Sve ovo, i još mnogo toga spada u diskriminaciju.

Neko je diskrimisan zbog porekla, neko zbog seksualne orjentacije, neko zbog jezika, religije, starosti ili pak invaliditeta. Svaka situacija slična ovoj dovodi do osećaja nemoći i očaja, naročito ako ste stranac i ne znate kakva su vam prava.

 

Svi u Nemalkoj imaju pravo na jednakost, bez obzira na poreklo i status boravka!

DA LI MOGU DA SE ZAŠTITIM OD DISKRIMINACIJE?

 

Prema Nemačkom ustavu jedno od ljuckih prava je pravo na jednakost. Ono se odnosi na sve ljude, bez obzira na njihovo poreklo ili njihov status boravka.

Ako vam je povređeno osnovno ljudcko pravo, zaštitu možete potražiti od suda.

Ono što morate da znate je da bi trebalo da imate dokaz o diskriminaciji pre nego što se pokrene sudski postupak. U suprotnom, biće to samo dva suprotna iskaza.

Vrlo često, ljudi diskriminišu iz predrasuda, i pri tome nemaju svest da rade nešto loše. Ako se nađete u takvoj situaciji u Nemačkoj, trebalo bi da se obratite savetniku u savetodacnim centrima u Nemačkoj.

ZAKON O JEDNAKOM TRETMANU

 

Najbitniji zakon za vas je zakon o opštem jednakom tretmanu (AGG).On postoji od 2006 godine, i na njega se pozivate ako mislite da ste diskriminisani na poslu na primer.On sadrži posebna pravila kojima se zabranjuju diskriminacije na radnom mestu.

Od diskriminacije zaštićeni sukarakteristike kao što su:

-starost

-indaviliditet

-religija

-pol

-seksualna orjentacija

Ali diskriminacija je zabranjena i u slučajevima koji ne pripadaju grupama gore. Na radnom mestu zabranjene su :

DIRENTNA DISKRIMINACIJA – tretiranje pojedinca nepovoljnije od drugih u kolektivu, po nekoj karakteristici.

INDIREKTNA DISKRIMINACIJA – primenom politike se grupa,  a samim tim i pojedinac stavlja u nepovoljni položaj u odnosu na druge.

VIKTIMIZACIJA – izložiti pojedinca nepovoljnoj situaciji ili ga otpustiti zbog žalbe na diskriminaciju.

Međutim, disktiminatorski tretman može da bude i opravdan ako može da se dokaže da je on dobar za firmu.

OSNOVNI ZAKON

 

Takođe, i treći član osnovnog zakona kaže da su svi ljudi isti bez obzira na poreklo. Po tome, bez obzira što niste rođeni Nemac, i imate samo boravišnu dozvolu, i dalje imate sva ljudcka prava koja imaju i drugi.

Ako idete na sud, trebalo bi da prikupite dokaze kao što su e-mailovi, fotografije ili čak i svedočenja lica koja su prisustvovala incidentima. Ako dobijete slučaj, možete i da dobijete odštetu za nju.

Ako vas policija zaustavi, uhapsli ili maltretira samo zbog vašeg porekla imate pravo da prijavite policajca kao žrtvu policijske samovolje.

Treba da znate da policija nije iznad zakona, i  da su im ovlašćenja regulisana „krivičnim zakonom“, zakonom o krivičnom postupku“ i „zakonom o policiji“.

Imate pravo da od policijskog službenika zatražite ličnu kartu i da ga legitimišete. Krivičnu prijavu možete da podnesete najkasnije tri meseca nakon incidenta. Poželjno je da imate svedoke, pa ako ste u situaciji zatražite od prolaznika da posmatraju situaciju. Prijavu podnosite direktno tužilaštvu, nemate potrebu da idete u policiju.

 

ŠTA AKO MISLIM DA SU MI POVREĐENA PRAVA?

 

Kao prvo možete da potražite savetnički centar u vašoj blizini u Saveznoj agenciji za borbu protiv diskriminacije.To možete pronaći na antidiscriminierungsstelle.de.

Savet se može dobiti i od Savezne agencije za borbu protiv diskriminacije na 030-18555 1855 u periodu od 09h-12h.

Konsultacije su besplatne, ali je tarifni trošak vaš. Savezna agencija za borbu protiv korupcije je savezni organ i njihov je zadatak da vas zaštiti od diskriminacije.

Možete se javiti i službi za migraciono savetovanje kao i službi migracije mladih.

Ljudi koji rade u ovim savetovalištima imaju zadatak da vas saslušaju i posavetuju, kao i da vam pomognu u pisanju žalbi, da vas upute u pravne mere koje su vam na raspolaganju.

Savet o zabrani diskriminacije je besplatan.