Prosečna plata u Nemačkoj u 2023

kolika je prosecna plata

Kolika je prosečna plata u Nemačkoj?

Podatci kažu da zaposleni u Nemačkoj zarađuju u proseku 49200 evra bruto godišnje. Međutim, mnogi mogu samo da sanjaju o ovom broju.

Pa, kako se onda određuje prosečna bruto zarada u Nemačkoj?

Savezni zavod za statistiku svake godne prikuplja podatke o platama stalno zaposlenih u Nemačkoj, a zatim se računa arihmetička sredina.

Zbog toga su podatci o prosečnoj plati u Nemačkoj dosta iskrivljeni. Takvim načinom računanja, visoka milionska primanja pojedinaca pokrivaju hiljade plata onih koji su nisko plaćeni.

Mnogo bolji pokazatelj je korišćenje medijane.

Medijana je centralna vrednost. Kada se plate poređaju hronološki, medijana je iznos tačno u sredini, i ne zavisi od broja ljudi koji ga prima. 

Svakako, prosečna plata je više kao smernica, i realno ne postoji. Plata u Nemačkoj je dosta raznolika i zavisi od više faktora. 

koji faktori utiču na prosečnu platu u nemačkoj?

Prosečna plata u Nemačkoj zavisi između ostalog od starosti, pola, profesionalnog iskustva, nivoa obrazovanja, stručne oblasti…

 

STAROST I ISKUSTVO

Pošto se podrazumeva da oni koji započinju svoju karijeru obično imaju i manje iskustva od straijih kolega, shodno tome, su i njihove plate po pravilu niže.

Posečna plata će rasti sa godinama i iskustvom.

NIVO OBRAZOVANJA

Podrazumevano, što je veči stepen akademskog obrazovanja i plate su veće. Neko ko radi sa srednjom školom treba da očekuje nižu platu od onoga sa fakultetom i masterom.

Međutim, kada se zapošljavate iz zemalja koje nisu EU, ono o čemu ćete prvo morati da se raspitate je u kojoj meri je vaša diploma priznata, i kako da ostvarite potpunu nostrifikaciju svoje diplome.

Postoje poslovi na kojima se možete zaposliti sa nepotpunom diplomom, (i manjom platom), a na kome ćete steći znanje ili praksu za nostrifikaciju, kada će vam se i plata povećati.

RODNE RAZLIKE

U proseku, žene u Nemačkoj zarađuju 21 procenat manje od muškaraca. Ovo je posledica i činjenice da žene rade na slabijim pozicijama od muškaraca, i često rade poslove koji su slabije plaćeni. Takođe, daleko veći je i procenat žena nego muškaraca, koje rade skraćno radno vreme zbog brige o deci ili starima. 

STRUČNA OBLAST

Posebno su velike razlike kada se uporede privredne industrije u Nemačkoj. Zaposleni u farmaceutskoj industriji zarađuju daleko više od zaposlenih u ugostiteljstvu.

 

lekari u Nemačkoj

3 najplaćenije industrije u Nemačkoj

1.BANKARSKI SEKTOR

Zaposleni sa punim radnim vremenom imaju 57600 evra godišnju zaradu.

2.VAZDUHOPLOVSTVO

Prosečna zarada u ovom sektoru je 56200 evra

3.FARMACEUTSKA INDUSTRIJA
Prosečna zarada u ovoj industriji je oko 54800 evra godišnje.

3 najmanje plaćene industrije u Nemačkoj

1.UGOSTITELJSTVO

Zaposleni u ugostiteljstvu su najslabije plaćeni sa godišnjom platom od 34195 evra

2.POLJOPRIVREDA

Prosečna zarada u ovom sektoru je 36141 evra

3.ZANATSTVO
Prosečna zarada ovog sektora je oko 37483 evra godišnje.

I ovde ima izuzetak. Svako ko je majstor zanata i ima svoju firmu, može da očekuje visoka primanja. 

kolike su plate po profesijama?

 Najbolje plaćena profesija u Nemačkoj su lekari. Slede je visoki menadžment i IT sektor. 

Plate po profesijama su:

Lekari  93793e

Konstalting  53956e

 IT   52577e

Marketing  49249e

Bankarstvo  48415e

Ljudski resursi  46738e

Logistika i prodaja  38010e 

 Prosečna mesečna plata u Nemačkoj iznosi po medijani 3654 evra. Polovina zanimanja prima nižu platu, a polovina višu. 

 

u kojim saveznim državama se zarađuje bolje?

Pored svih razlika u zaradama o kojima smo pisali, postoje značajne razlike i u zaradama u odnosu na pokrajnu u kojoj radite. 

Tako, po podatcima najbolje se zarađuje u Hamburgu, a najgore u Brandenburgu. 

Hamburg 48132, Berlin 43179e, Saksonija 37037, Brandenburg 36607e. 

Ipak…

Zapamtite, ovo je samo grubi vodič. U Nemačkoj, plata zavisi od mnogo faktora, od vas i od poslodavca. Visoko stručni kadar koji donosi poslodavcu mnogo zarade je uvek plaćen više, od radnika koji to nisu. Ako se vaše kompetencije cene visoko, visoko ćete i biti plaćeni. I u Nemačkoj kao i svuda teško je naći DOBROG radnika, i kada se nađe, on se čuva.

Pokažite se kao najbolji i vaša plata će uvek rasti.