Porez na prihod u Nemačkoj, ili gde je nestala moja plata?

odbitci od plate u Nemačkoj

POREZ NA DOHODAK U NEMAČKOJ

 

Porez na dohodak je porez koji ćete platiti državi na sav zarađeni novac u toku kalendarske godine.

Ako ste zaposleni, ovo je verovatno vaš najveći i najbolniji porez…

Ali, da se vratimo na početak.

Dobili ste posao. Potpisali ste ugovor za platu od xxxx evra bruto. I onda na kraju meseca legne plata, vama nešto nije jasno. Pogledate na isplatnom listu i vidite da vam se od te bruto plate oduzima štošta i da na kraju vaša plata ispada znatno manja.

Da, to je bruto plata. To je sve što vaš poslodavac plaća vama i u vaše ime. Ali mnogo od taga na žalost ne leže direktno na vaš račun, nego na račun države u kojoj ste.

 

odbijanje od bruto plate u nemačkoj

šta mi se sve oduzima od plate

 

Osim poreza na dohodak (LOHNSTEUER) koji će vam biti skinut od bruto plate, oduzeće vam se i penzija, zdravstveno i socijalno osiguranje, kao i osiguranje za slučaj nezaposlenosti.

Takođe, ako ste član neke verske zajednice platiće za vas i „solidarnu naknadu“ kao i crkveni porez.

Sve ove poreze i naknade poslodavac plaća u vaše ime, i predaje poresku prijavu za vas. Na kraju meseca vi možete videti na isplatnom listu sve šta ste platili tog meseca.

Međutim, pošto iznos poreza zavisi od vašeg posla i vaše porodične situacije, a ona se može promeniti tokom godine (promenili ste posao,razveli ste se ili venčali..) vi možete zatražiti povraćaj poreza na kraju godine ako procenite da ste platili više.

 

BRUTO PLATA je vaša ukupna zarada sa svim porezima i naknadama koju poslodavac plaća za vas.

To nije iznos koji vama leže na račun na kraju meseca

koliko iznosi porez na dohodak

 

Porez na dohodak zavisi od više faktora. On će pre svega zavisiti od vaše zarade. Što je zarada veće, veća će biti poreska stopa, a onda i porez.

Ali u Nemačkoj postoji i osnovna poreska olakšica. To je minimalni iznos zarade koji se ne oporezuje. I ona opet, zavisi od toga da li ste u braku ili ne.

Tako je ona danas 9744 evra ako niste u bračnoj ili vanbračnoj zajednici, ili 19488 evra ako jeste.

Nakon tog iznosa, sve što zaradite vam se oporezuje po nekoj stopi. One su u rasponu od 14-42%. Stopa će zavisiti od toga kojoj poreskoj grupi pripadate (u Nemačkoj ih ima 6).

Maksimalna poreska stopa koja iznosi 45%  primenjuje se samo na primanja iznad 275613 evra za samce ili 501462 evra za one u registrovanim zajedicama.

 

poreski razredi u Nemačkoj

koji poreski razredi postoje

 

On će pre svega zavisiti od vaše zarade. Što je zarada veće, veći će biti i porez.

Poreski razredi ili poreske grupe zavise od toga kolika su vaša primanja, kao i kakva je vaša porodična situacija. Da li ste u braku ili ne, da li ste roditelj, samohrani ili ne.

Pošto u životu dolazi do promena, pa tako neko izgubi posao,neko dobije bolji, neko se venča, a neko razvede, tako se i ove poreske grupe menjaju.

Možete prelaziti iz jedne u drugu shodno životnoj situaciji.

I PORESKA GRUPA

Ovoj grupi pripadaju razvedena lica, ili samohrani roditelji bez prava na poresku olakšicu.

II PORESKA GRUPA

Ovoj grupi pripadaju samohrani roditelji koji imaju pravo na poresku olakšicu

III PORESKA GRUPA

Bračni ili vanbračni partneru kod kojih jedan ne radi ili zarađuje mnogo manje od drugog.

IV PORESKA GRUPA

Ovo je grupa za bračne ili vanbračne partnere u kojoj oba zarađuju približno isto.

V PORESKA GRUPA

Ako u porodičnoj zajednici jedan od partnera zarađuje mnogo manje od drugog i pripada poreskoj grupi III

VI PORESKA GRUPA

Za one koji imaju još jedan izvor prihoda.

Ako se mislite da ste platili više poreza nego što je trebalo možete zatražiti povraćaj.

 

kako se traži povraćaj poreza

 

Na kraju svake kalendarske godine imate pravo da zatražite proveru poreza. To činite tako što poreskoj upravi predajete prijavu, na osnovu koje će ona utvrditi da li ste dali više poreza.

Obrazac koji treba da popunite možete da skinete sa sajta poreske uprave ili da ga uzmete u nekoj od kancelarija poreske.

Nakon što popunite koji je iznos vaše zarade bio, koliko ste platili porez na dohodak, a koliko naknade (o čijim iznosima možete saznati od poslodavca) unećete i troškove koji umanjuju porez.

To su troškovi selidbe u profesionalne svrhe, troškovi putovanja na posao, troškovi prijave za posao, trošak privatne penzije i sl.

Naravno, za sve ove troškove morate da imate validne račune da biste ih pravdali i oni treba da su nastali u periodu od 01.01. -31.12. te godine za koju tražite povraćaj poreza.

 

povraćaj poreza

U praksi, 9 od 10 prijava dobije povraćaj, i on je obično oko 1000 evra.

Ako vam se popunjavanje poreske prijave čini previše teško, to za vas može uraditi poreski konsultant uz određenu naknadu.

I „udruženje za pomoć pri porezu na prihod“ vam može takođe pomoći u ovome za vrlo nisku naknadu.

Ako pak više volite da se sami bavite svojim finansijama možete nabaviti kompjuterske softvere koji su napravljeni za ovu namenu.

Šta god da izaberete, porez kao jedan od najvećih izdataka bi trebalo da bude nešto o čemu morate da vodite računa i šta morate da proveravate.

kalkulator poreza

Ako vam računica nije jača strana, možete da koristite online kalkulator kojim se može izračunati, koliko ćete od bruto plate na kraju primiti kada vam se odbiju svi porezi.

Kalkulator možete naći na ovoj adresi!

Kalkulator polazi od vaše bruto plate, i onda popunjavate redom polja, godine staža, poreski razred, da li imate decu i drugo. Na kraju, dobijate kolika plata će zapravo da legne na vaš račun.

Ako vam se svideo tekst i mislite da nekome može da koristi … Podelite ga!