NOVA REFORMA ZAKONA O ZAPOŠLJAVANJU U NEMAČKOJ

novi zakon o zapošljavanju

Da li je reforma zakona o zapošljavanju u nemačkoj šansa za naše ljude?

Pošto je Nemačka deficitarna u pogledu kvalifikovane radne snage, i pošto su napokon shvatili da zakon o zapošljavanju koji je donešen nije baš olakšao njihovo zapošljavanje, donešena je i reforma 23.06.2023.

Naime, Nemačka želi da ostane zamlja ekonomskog rasta, a ako ne bude imala stručan kadar, male su šanse za to.

Sa druge strane, stručnjaci koji razmišljaju o preseljenju u Nemačku, vrlo brzo odustaju zbog prevelike birokratije, i visokog nivoa znanja nemačkog jezika koji se od njih zahteva.

Zbog toga je postojala potreba da se nešto od uslova promeni, prilikom zapošljavanja doseljenika, a ove promene su možda šansa za neke od naših ljudi.

 

 

kako će radnici moći da se zaposle u nemačku?

U načelu, postoje tri puta.

Prvi put je na osnovu KVALIFIKACIJA. To naročito važi za IT stručnjake, i kandidate sa plavom kartom EU. Njima se spušta prag za minimalnu platu, skraćuje dužina radnog staža i ukida dokaz o znanju nemačkog jezika. Tako, u budućnosti. svaki kvalifikovani radnik može da se odmah zaposli.

Drugi put je ISKUSTVO.Svako ko ima najmanje dve godine iskustva i stručnu kvalifikaciju stečenu u inostranstvu koju njihova zemlja priznaje, može da dođe da radi. Priznavanje diplome u Nemačkoj više nije obavezno ako je visina plate odgovrajuća, a time se skraćuje birokratija.

Međutim, iako je plata niža od potrebne pa zahteva priznavanje, taj postupak priznavanja diplome može se obaviti na radnom mestu.

I treći put je POTENCIJALNA ŠANSA. To je u principu najveća novina. Namenjena je ljudima koji nemaju konkretnu ponudu za posao, ali imaju potencijal da ga svojim kvalifikacijama nađu na tržištu rada. To je karta koja se zasniva na bodovanju, koje uključuje:

kvalifikaciju, znanje nemačkog, znanje engleskog, godine, iskustvo…

Ideja je da u budućnosti radnici iz zemalja van EU na osnovu bodovanja budu u mogučnosti da dođu i traže posao u Nemačkoj. 

 

šta će se promeniti sa plavom kartom?

Ideja je da Plava karta ostane centralni element imigracije kvalifikovanih radnika. To je boravišna dozvola za osobe van EU koje su fakultetski obrazovane. 

Ipak, minimalna bruto plata koja je do sada bila 58400 evra godišnje, biće spuštena na 43800 evra  godišnje ili 3650 mesečno.

Takođe, sa plavom kartom bi trebalo da se ima mogućnost da se promeni poslodavac, spoji porodica, i dobije dozvola stalnog boravka u EU. Takođe, korisnik plave karte bi trebalo da može da radi bilo koji kvalifikovani posao, i van svoje kvalifikacije. 

IT stručnjaci treba da dobijaju plavu kartu bez diplome ako imaju dokaz o svom radu. 

Šta sad znači radno iskustvo pri zapošljavanju u Nemačkoj?

Radno iskustvo po novoj refromi o zapošljavanju treba da vam donese mnogo više šansi za posao nego sada. 

Ako ste zapošljeni na nekom visokokvalifikovanom radnom mestu više godina, a najmanje dve, i za to radno mesto imate diplomu koja je priznata u vašoj zemlji, možete da tražite posao u Nemačkoj za to radno mesto. 

Ono što vam je tom prilikom odlučujuće je plata koja vam se nudi. Ako je plata veće od platnog praga koji je određen, nemate porebu za priznavanjem diplome. 

Ako je niža, morate da odradite priznavanje diplome, ali je novina što ga možete raditi na radnom mestu, u dogovoru sa poslodavcem.

U suštini vi kao iskusan kvalifikovani radnik možete odmah da počnete da radite u Nemačkoj, a pitanje je samo da li ćete morati da polažete još nešto za dokvalifikaciju. 

šta je karta mogućnosti?

To je najveća novina u zapošljavanju a preuzeta je od Kanade. Svaki kvalifikovani radnik može da dobije kartu mogućnosti koja mu omogućava da traži posao u Nemačkoj. Ona je zasnovana na 12 kriterijuma koji se boduju od kvalifikacija, znanja jezika, godina… I ako imate 6 bodova dobijate kartu šanse koja vam omogućava da dođete u Nemačku i tražite posao godinu dana.

Jedino što dokazujete je da imate sredstva da se izdržavate za to vreme.  

Zagtevi za minimalno poznavanje jezika su takođe sniženi sa A2 na A1.

Ova kartica se očekuje u prvoj polovini 2024 godine. 

spajanje porodice za kvalifikovane radnike

Mogućnost spajanja porodice kvalifikovanih radnika se proširuje. Dok je do sada mogla samo uža porodica da se pridruži radniku, sada se uvodi mogućnost da se i roditelji, čak i svekrva i tašta pridruže kvalifikovanom radniku.

novost za tražioce azila 

Uvedena je takozvana „promena trake“.To znači da tražioci azila imaju pravo da se edukuju ili zaposle. Takođe, ljudi koji nemaju pravo na status azilanata mogu da ostanu u Nemačku ako nađu posao. 

Ova promena trake je moguća samo za ljude koji su u postupku azila bili do 23.03. 

promena kod dozvole za boravak

Do sada je ulazak u Nemačku bio moguć samo uz određenu vizu, i tom vizom se utvđivalo tačno pravo i ograničenja boravka njenog imaoca.  

Ako ste došli sa vizom za učenje jezika, sa kojom nemate prava da radite, ali ste našli posao, da biste mogli da radite morali biste da se vratite u svoju zemlju i da u svojoj ambasadi podnesete zahtev za vizu za posao.

Po novoj reformi ovo više nebi trebalo da bude slučaj. Trebalo bi da u samoj Nemačkoj možete da zamenite osnov vaše vize.  

proširuje se regulativa zapadnog balkana

Ovo je regulativa koja se odnosi na zemlje trećeg sveta u koje spadaju: 

Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Severna Makedonija, Kosovo i Srbija. 

Kvota za ulazak državljana ovih zemanja je sada 50 000 godišnje, i podrazumeva mogućnost ulaska u zemlju zbog zapošljenja bez dokazivanja kvalifikacija.   

Ako vam se svideo tekst i mislite da nekome može da koristi … Podelite ga!