Kako do posla u Nemačkoj – slučaj samo – zapošljavanja

A šta ako hoćete da započnete sopstveni posao u Nemačkoj?

 

Još jedan način da radite u Nemačkoj je da osnujete svoju firmu, odnosno da se samozaposlite. Samostalni posao nudi mnogo izazova bilo gde da ga osnivate. Ali kada se osniva u stranoj zemlji, postoje i neke otežavajuće okolnosti koje morate da prevaziđete kao i dodatna birokratska pravila.

Pa hajde da se malo pozabavimo i time šta bi trebalo da znate ako hoćete da osnujete svoj posao u Nemačkoj.

Boravišna dozvola

Samozapošljavanje je nužno povezano sa dozvolom boravka. Neke boravišne dozvole se daju sa pravom na rad, dok druge ne.

Recimo da ste dobili dozvolu kao visokokvalifikovani stručnjak, vi samim tim dobijate i pravo da radite.

Međutim, ako vaša dozvola proističe iz nekog dugog osnova, kao što je recimo spajanje porodice, vi za početak nemate ovo pravo. Ali ako želite da ovo ograničenje nekako ukinete, najbolje bi bilo da potražite pravnu pomoć.

Opet, može se desiti da vam se da ograničeno pravo, u smislu delatnosti koje možete da obavljate ili geografskog područja na kome možete da radite.

ekonomska isplativost

Pre nego što budete mogli da otvorite firmu u Nemačkoj, morate da dokažete da za to postoji određena ekonomska isplativnost.

To se dokazuje prilaganjem dokumentacije lokalnoj kancelariji za strance, a nakon toga i u lokalnoj privrednoj komori da li je ekonomski isplativo.

Ako se vaše samozapošljavanje smatra prihvatljivim, možete da dobijete dozvolu boravka, a sa njom i dozvolu za rad, odnosno samozapošljavanje.

 

Priznavanje stranih kvalifikacija

Kao visokostručan profesionalac, koji želi da radi posao koji će da ima pozitivan učinak na Nemačku ekonomiju imate veliku šansu da lako dobiti dozvolu.

Međutim, pre toga trebalo bi da proverite koliko je vaša kvalifikacija priznata u Nemačkoj.

Za ovu informaciju bi najbolje bilo da se obratite Nemačkoj saveznoj vladi.

 

Klasifikacija delatnosti

U zavisnosti od vrste posla kojom planrate da se bavite, razlikovaće se i klasifikacija delatnosti.

Razlikuju se tri vrste

Slobodni profesionalci

To su oni koji imaju akademsko obrazovanje, kao što su: farmaceuti, lekari, pravnici…

zanati

U njih spadaju sve ostale profesije, kao što su mesari, berberi, cvećari…

 

slobodnjaci

Profesije kao što su pisci, umetnici, konsultanti…

 

Od ove klasifikacije, zavisiće vaša poreksa obaveza, ali i to da li će vam biti potrebne i koje licence, kao i da li će biti potrebno da budete član neke komore ili profesionalnog „udruženja“.

Recimo da želite da se bavite trgovinom…. Kao prvo, morali bi ste da se obratite lokalnoj kancelariji za trgovinu (Gewerbeamt).

Nakon toga morali bi ste da se registrujete preduzeće i dobijete potvrdu o registraciji.

Ali da bi ste dobili potvrdu o registraciji, pre svega morate da dokažete da ste kvalifikovani za vođenje posla kao i da ste pouzdani.

A sama registracija vas obavezuje da plaćate lokalni porez na trgovinu, i morate da budete član privredne komore i plaćate godišnju članarinu.

slobodna firma

 

Ako želite da se bavite zanatima, možda ćete morati prvo da ispunite nemačke kriterijume za određeni zanat.

Slobodnjaci su zanimanja koja uvek imaju nešto drugačije kriterijume za zapošljavanje.

Zbog svega ovog, vrlo je važno da se nađe stručni savet vezan za samozapošljavanje u Nemačkoj. Zakoni, pravila, propisi i procedure se stalno menjaju, zato da bi izbegli nesporazume sa vlastima obratite se stručnjacima.

Nemačko ministarstvo ekonomije i tehnologije ima na sajtu vrlo korisne informacije na engleskom.

Preporučuje se da se pre nego što krenete u pustolovinu samozapošljavanja konsultujete stručnjake za boravišne dozvole, poreske, radne i poslovne zakone.

Pročitajte i kako se traži posao…

kako naći posao u Nemačkoj preko agncije

kako naći posao u nemačkoj – samostalno traženje posla

Ako vam se svideo tekst i mislite da nekome može da koristi … Podelite ga!