Spajanje porodice u Nemačkoj

 

Ako ste dobili boravišnu dozvolu u Nemačkoj, imate pravo da zatražite spajanje sa porodicom. To se odnosi na supružnike, decu i roditelje koji imaju starateljstvo nad vama. Postoji mogućnost i da zatražite vizu za spajanje porodice sa budućim supružnikom sa namerom sklapanja braka.

 

 

Sada u vreme vandrednog stanja usled pandemije cov-19, ovo je jedna od viza koja se u ambasadi još uvek izdaje.

 

Koji su uslovi?

 

Ako je u pitanju suprug/supruga

 

-Oba lica moraju da imaju najmanje 18 godina

-moraju da budu u civilnom braku, znači da imaju venčani list

-lice koje se pridružuje suprugu mora da ima najmanje A1 nivo nemačkog, odnosno mora da bude u stanju da se sporazumeva osnovne stvari

-lice kome se pridružuje mora da ima dovoljna primanja da ga izdržava.

-morate da imate odgovarajući smeštaj, (čitaj dovoljno kvadrata za život)

Nakon što se porodica spoji, lice koje se pridružilo ima pravo da započne sopstveni posao.

 

Ako je u pitanju maloletno dete

Ako je dete mlađe od 16 godina ima pravo da  se pridruži roditeljima radi spajanja porodice

Ako je dete starije od 16 godina, može se spojiti sa porodicom ako:

– se doseli za najviše 3 meseca nakon roditelja

-Ako ima položen nemački na nivou C1

Ako se dete rodi u Nemačkoj, dobija automatcki boravišnu dozvolu na osnovu onog roditelja koji ima boravišno pravo.

 

Ako su u pitanju roditelji ili drugi članovi porodice

U izuzetnim slučajevima i drugi članovi porodice imaju pravo da se usele u Nemačku. To je slučaj sa licima koji su staratelji osoba koja su u Nemačkoj.

 

Lica koja su trajno naseljena imaju pravo na spajanje porodice bez uslova da članovi njihovih porodica poznaju nemački jezik

 

Ublažavanje pravila za priznate izbeglice

 

Ako ste lice koje je dobilo azil u Nemačkoj, ili ste priznata izbeglica imate pravo da na spajanje sa porodicom. Supružnici, maloletna deca i roditelji mogu da se usele u Nemačku, iako nemaju odgovarajući smeštaj i osiguran život.jedini uslov ovde je da se zahtev preda najkasnije tri meseca nakon završetka postupka za azil.

Ako se spajanje zatraži nakon 3 meseca, lice koje ima azil mora da dokaže da ima stan i posao.

Postoje i slučajevi kada je spajanje porodica ograničeno ili zabranjeno, a to je obično ako su u pitanju deportovana lica, lica žrtva trgovine ljudima i sl.

Postupak predaje vize za spajanje porodice

 

Prvo morate da zakažete termin za spajanje porodice.

Nakon toga prikupite svu potrebnu dokumentaciju, prema informatoru na sajtu ambasade nemačke. Informator odštampate, potpišete i nosite sa sobom.

Ako ste supružnik ponećete:

-2 obrasca za zahtev za vizu

-pasoš i dve kopije svih stranica. Najmanje dve strane trebaju da budu prazne i pasoš mora da važi još tri meseca po isteku vize.

-3 fotografije za biometrijski pasoš

-izvod iz matične knjige venčanih, preveden na nemački i overen kod notara. Uz to nosite još 2 kopije

-Potvrda o znanju minimum A1 nemačkog jezika

-Ako bračni drug kome se pripajate nema stalno boravište mora da dokaže da nećete da budete izdržavano lice (dostavljate izveštaj o plati, poreske prijave i sl.) sa dve kopije

-pasoš i dve kopije supružnika kome se pripajate

-boravišnu dozvolu i dve koije supružnika kome se pripajate

-taksu 75evra

-zdravstveno osiguranje koje važi tri meseca nakon ulaska u Nemačku

 

Za ostale kategorije pogledajte odgovarajući informator na sajtu ambasade.

Bitno je da informator odštampate i potpišete, i ponesete sa sobom.

Prikupite SVA dokumenta koja su vam navedena i to prevedena kod nemačkog tumača, overena i sa po još 2 kopije. Uplatite taksu (za supružnika 75 evra, za sklapanje braka 75evra, za dete 40e) i dođite na termin spremni.

Ako je nepotpuna dokumentacija biće vam odbijena viza.

nova reforma zakona o zapošljavanju u Nemačkoj

Ako vam se svideo tekst i mislite da nekome može da koristi … Podelite ga!