OSIGURANJA U NEMAČKOJ – KOJA SVE POSTOJE I ZAŠTO MI TREBAJU

Šta je u nemačkoj obavezno od osiguranja?

U Nemačkoj su osiguranja jako popularna, ali i potrebna stavka. Možete se osigurati bukvalno za svaku situaciju u životu, a sa obzirom da je Nemačka pravna država i da se lako možete naći u prilici da imate visoke troškove zbog različitih životnih situacija, ovo je i vrlo razumana stvar.

U obavezna osiguranja u Nemačkoj spadaju zdravstveno, penzijsko, invalidsko osiguranje, osiguranje automobila, a u nekim pokrajnama i osiguranje od odgovornosti za vlasnike pasa. 

U mnogim porodicama u Nemačkoj, osiguranje je velika stavka u budžetu. Pri tom ne mislimo na obavezna osiguranja već na ona dodatna osiguranja koja se plaćaju. U proseku, Nemci daju minimum 1250 evra godišnje na neko dodatno osiguranje koje ih štiti od neke vrste rizika. 

Da li vam je neko osiguranje neophodno, zavisi isključivo od vašeg načina zivota. Pri tom, kako se životne prilike menjaju, tako bi trebalo i da se revidiraju i osiguranja koja plaćate, jer će vam za nekim prestati potreba dok će se neka druga potreba možda otvoriti.

Šta bi bilo dobro da imam od osiguranja u nemačkoj?

Ovo su neka od osiguranja koja bi svakako trebalo da imate ako živite u Nemačkoj, jer vam smanjuju velike finansijske rizike i troškove koje možete da imate. 

INVALIDSKO OSIGURANJE

Ako ste došli u Nemačku da radite, morate imati invalidsko osiguranje. Vaš rad je u stvari vaš kapital. Ono se uzima zdravo za gotovo u mladosti, a u svakom trenutku se može promeniti.

Svi rođeni nakon 1961 nemaju državnu zaštitu. Zato ako kojim slučajem izgubite mogućnost da radite, nećete imati dovoljno sredstava za život. 

Ako postanete nesposobni za rad, osiguranje će da vam se isplaćuje u vidu mesečne invalidske penzije. Osnova ovog osiguranja je garantovana isplata penzije, odnosno da osiguranik ako nastupi nesposobnost rada ne smanji svoj životni standard.

UZROCI INVALIDITETA

U proseku svaka četvrta osoba u toku radnog veka u nekom trnutku bude nesposobna za rad. Najčešći problemi su depresije i sagorevanja na poslu.

Drugi najčešći uzrok je bolest koštanog sistema i rak. 

Niko ne zna šta nosi dan, zbog toga invalidsko osiguranje izaberite na vreme.  

osiguranje od odgovornosti

Osiguranje od lične odgovornosti je jedna od najvažnijih vrsta osiguranja. Može vas spasiti od veikih finansijskih izdataka i čak finansijske propasti, ako se desi nešto vašom krivicom.

Svako ko prouzrokuje štetu nekom drugom licu mora snositi troškove te štete, osim ako nije osiguran od odgovornosti.

Pri tom, ako niste osigurani, štetu pokrivate iz celokupne svoje imovine, čak do nivoa zaplene. Zato je ovo jedna od najbitnijih osiguranja koja bi trebalo imati.

Ovde imate kalkulator koji za vas poredi osiguranja od odgovornosti i preko koga možete ovo osiguranje obezbediti sebi direktno online.

 

osiguranje imovine za vlasnike stanova, kuća

Ovo osiguranje vam omogućava da zaštitite svoju imovinu, kuću i pokućstvo u njoj od elementarnih katastrofa, požara, poplava i drugih nesereća.

Nikad se ne zna šta se može desiti, i naravno da niko ne bi želeo da preko noći ostane beskućnik.

Međutim, pre nego što ugovorite osiguranje, osiguravajuća kuća će proveriti da li se ona ne nalazi negde gde je veliki rizik od poplava i sl. U tom slučaju će vas možda i odbiti ili ćete dobiti izuzetno visoku premiju.

Takođe, možete dodatne troškove osiguranja platiti za pokućstvo. Recimo, vlasnici bicikala često plaćaju dodatak za krađu bicikla koje su u Nemačkoj česte. Ali, da biste osigurali bicikl morate nabaviti odgovarajuću bravu.

Možete naći jako povoljno osiguranje u zavisnosti od vaših potreba, a njihovo upoređenje imate u kalkulatoru ispod teksta, preko koga možete i naći polisu koja vama odgovara.

Osiguranje od odgovornosti za vlasnike pasa

U većini pokrajna u Nemačkoj, ovo spada u jedno od obaveznih osiguranja, pored zdravstvenog i auto osiguranja.

Po Nemačkom zakonu, ako ste vlasnik psa, vi  ste odgovorni za sve što on uradi. I ako većina vlasnika četvoronožnih prijatelja smatra da njihov ljubimac nije sposoban da naudi bilo kome, nesreće u kojima je pas nekog povredio to demantuju.

Takođe, ako pas istrči na ulicu i time prouzrokuje saobraćajnu nesreću, šteta koja je nastala tom prilikom pada na vlasnika psa.

Zbog toga, iako možda ne živite u pokrajni u kojoj je obaveza, morate biti osigurani od odgovornisti za vlasnike pasa, a ako ste u potrazi za ovim osiguranjem, možete pogledati OVDE.

Auto osiguranje

Ako ste vlasnik vozila u Nemačkoj, ovo je za vas neophodno osiguranje. Svako ko poseduje vozilo mora da ima i osiguranje od autoodgovornosti, stim što može sam da donese odluku da li želi da ima delimično ili potpuno osiguranje. 

U slučaju da prouzrokujete saobraćajnu nesreću, potpuno kasko osiguranje će vam pokriti potpuno štetu, ali ako imate delimično osiguranje, koje je jeftinije, to neće biti slučaj.

Iako vam se na prvu čini da štedite, tek kad se nesreća desi biće vam jasno da ste delimičnim osiguranjem u stvari prošli skuplje.

Opet, ako tražite tarifu osiguranja kojom ćete proći jeftinije imate u nastavku kalkulator tarifa koji će vam uporediti sva osiguranja, i moćićete da izaberete najpovoljniji: 

Promenom autoosiguranja nekada možete da uštedite i nekoliko stotina evra. Krajnji datum je obično 30.novembar, ali  u nekim slučajevima možete i ranije prekinuti ugovor o osiguranju.

Ako polisa osiguranja poskupi, imate prava da promenite osiguranje bez posledica, ali morate najaviti mesec dana ranije. Takođe, promenom automobila možete promeniti i osiguranje. 

Osiguranje za pravnu zaštitu

Još jedno od osiguranja koje itekako ima smisla imati je osiguranje za pravnu zaštitu. Kao što smo rekli, Nemačka kao pravna država izuzetno vodi računa o pravima i obavezama svakog pojedinca, pa tako svaka povreda prava, kažnjava se sudski, i te troškove snosi onaj koji je povredio to pravo.

U ovo vrstu osiguranja spada pravna zaštita u saobraćaju. U Nemačkoj se u svakoj minuti dese četri sudara. Spor koji se nakon toga vodi može da bude izuzetno skup. Međutim, ako ste osigurani ovim osiguranjem, troškove spora će vam pokriti osiguravajuća kuća.

Ovde možete potražiti zaštitu i u oblastima stanarskog, privatnog i profesionalnog prava. Osiguranje pokriva troškove:

Advokata, sudske troškove, procenitelje, medijaciju kao i početne pravne konsultacije.

Ovo osiguranje košta od 11 evra za najeftinija, do 13-24 za ona najbolja a cene se razlikuju i u zavisnosti od godina osiguranika kao i da li je samac, samac sa decom, par bez dece ili par sa decom. Deca do 25 godine mogu biti pokriveni ovim osiguranjem od roditelja.

Ako ste u potrazi za ovim osiguranjem možete izvršiti poređenje u kalkulatoru ispod:

kako možete da uštedite na osiguranju?

OTKAŽITE NEPOTREBNA OSIGURANJA

Verovatno vam ne treba osiguranje mobilnog telefona ili tableta,  osiguranje naočara ili prtljaga i to onda i ne treba da plaćate. 

UPOREDITE TAFIFE I IZABERITE NAJBOLJU

U zavisnosti od vaših potreba, u ovom tekstu možete uporediti osiguranja prema vrsti koja vam treba i naći onaj koji vam je najpovoljniji. 

DOGOVORITE SE O ODBITKU

Za neka osiguranja imate mogućnost da vam vrate deo plaćene sume, ako ga ne  iskoristite u toku godine, i ne pošaljete ni jednu fakturu osiguranju. 

PROMENITE DINAMIKU PLAĆANJA

Ako mesečno plaćanje osiguranja zamenite godišnjim možete da uštedite oko 5%. 

 

Ako vam se svideo tekst i mislite da nekome može da koristi … Podelite ga!