NOVO

Republika Srbija je donela odluku da se potvrde o potpunoj vakcinaciji izdate u Nemačkoj potpuno priznaju u Srbiji.

Ako posedujete potvrdu nemate potrebu za negativnim PCR ili antigen testom kada iz Nemačke želite da uđete u Srbiju.

Sa druge strane, pošto se mi smatramo visoko rizičnim područjem, ako putujete u Nemačku iz Srbije morate da:

Imate negativan test ili potpunu vakcinaciju priznatim vakcinama u Nemačkoj, kao i

obavezno da se elektronski prijavite za kućni karantin.

Prijavu obavljate preko ovog linka  https://einreiseanmeldung.de/#/

Priznati testovi su PCR ne stariji od 72 sata ili antigenski test ne stariji od 48 sati.

Vreme se računa od trenutka uzrokovanja do ulaska u zemlju.Pri tom, test mora da bude urađen kod priznatih institucija kakva je institut za javno zdravlje.

Cene testova su:

za PCR 6000 dinara,

za antigen 1800 dinara

Na testiranje dolazite sa dokazom da ste platili iznos testa (uplatnica), jer na licu mesta nije moguće izvršiti plaćanje.

Rezultate dobijate na mejl, i to za antigensti test posle pola sata,sat a za PCR se čeka duže. Ako uradite do 11h dobićete istog dana.Ako uradite kasnije, tek sutra dan.

Postoji i mogućnost testiranja na aerodromima.

Testove možete i da podignete u štampanom obliku ako za to imate potrebu, a mogu vam ih i poslati mejlom.

 

Država Srbija donela je odluku da se cene testova u državnim laboratorijama plaćaju po nižim cenama

Cena PCR testa je 6000 din

cena Antigen testa 1800 din

 

Od 01.07. 2021. PCR test plaćaju i državljani koji imaju nemačko državljanstvo, odnosno nisu više oslobođeni plaćanja pri povratku u Nemačku.

Od 24.01.2021. Srbija se smatra visokorizičnim područjem, i zbog toga ulazak u Nemačku je dozvoljen samo licima koja imaju dokaz da nisu zaraženi covid-19 virusom i to na engleskom, francuskom ili nemačkom jeziku (da imaju negativan Pcr test).

U Nemačku trenutno imaju pravo ulaska

-državljani Nemačke

-državljani EU

-lica koja imaju Nemačku dozvolu boravka (zaposleni u Nemačkoj)

Lica sa Nemačkim državljanstvom mogu Pcr test da urade besplatno pri povratku u Nemačku ako imaju dokaz za to.

Turistička putovanja se ne preporučuju, a kratkotrajni ulazak je moguć samo u izuzetnim slučajevima.