Kako putovati jeftino u Nemačkoj?

karta za prevoz u Nemackoj

Kako putovati po Nemačkoj što jeftinije?

Ako živite u Nemačkoj, jedna od značajnijih stavki u troškovima će vam sigurno biti i prevoz. Osim ako vam posao nije baš preko puta kuće, i vrtići i škole u blizini, dobar deo vremena ćete provoditi u prevozu. Od vaše situacije zavisi da li će za vas biti isplatljivije da nabavite auto, ili da putujete gradskim prevozom. Svakako, ne bi bilo loše da se informišete o tome kako da putujete gradskim prevozom u Nemačkoj relativno povoljno,a to je takozvana Nemačka karta.

šta je nemačka karta?

Nemačka karta je jedinstvena karta za autobuse i vozove, koja važi na teritoriji cele Nemačke i košta 49 evra. Ona je nastala kao odgovor Nemačke vlade na rastuću inflaciju, i troškove života u Nemačkoj sa jedne strane i potrebu smanjenja zagađenja sa druge.

Naime, ovom kartom se promoviše putovanje javnim prevozom, da bi se na taj način smanjila upotreba automobila. To se pokazalo kao uspešno, jer je prodaja karata povećana 25 puta od prošle godine. 

Nemačkom kartom se može putovati celom zemljom, plaćajući samo jednu kartu mesečno, odnosno paušal za prevoz u iznosu od 49 evra. 

kako se kupuje nemačka karta?

Kartu kupujete na aplikaciji DB navigator ili u turističkim centrima.

Nemačka karta se kupuje kao godišnja pretplata, pri čemu plaćate mesečno 49 evra za neograničeno putovanje u celoj Nemačkoj. Da bi ste je kupili potrebno je da imate bankarski račun otvoren u Nemačkoj. Svakog meseca će vam se sa računa skidati iznos od 49 evra, dok ga ne otkažete. 

Imate pravo da otkažete pretplatnu kartu bilo kada, ali je bitno da to uradite pre 10. u mesecu jer će vam u suprotnom biti naplaćena i za taj mesec. 

da li je nemačka karta namenjana samo nemcima?

Nemačka karta je namenjena svima koji bi da putuju kroz nemačku.

Možda ste došli u posetu na par meseci, ili ste u potrazi za poslom… 

Ne morate da budete rezident nemačke da bi ste mogli da kupite nemačku kartu. Međutim, potrebno je da imate otvoren žiro račun u nekoj Nemačkoj banci da biste mogli da izvršite kupovinu. 

koje još stimulacije se daju za korišćenje nemačke karte?

Još jedna od zanimljivih inicijativa ministrastva saobraćaja je i zamena vozačkih dozvola starijih građana za nemačku kartu.

Naime, starijim građanima se nudi da vrate vozačke dozvole, a da im se za uzvrat daju besplatne karte za prevoz određeni period. Na ovaj način će se stariji građani skloniti iz stresnog saobraćaja, a sa druge strane smanjiti zagađenje automobila u gradovima. 

Za koje prevoze važi nemačka karta?

Nemačka karta važi u svim lokalnim vozovima, autobusima, tranvajima ili metrou. Pri tom, katra će vam važiti u Bernu iako je uzeta u drugom gradu, na primer Minhenu.

Svi lokalni prevoznici i vrste prevoza su pokriveni sa njom u okviru Nemačke. 

Međutim, ona ne važi za međunarodne prevoznike, kao ni za posebno organizovane prevoze u turističke svrhe. 

Ovde možete naći tabelu sa prevozima za koji važi nemačka karta. 

da li se isplati korišćenje nemačke karte?

Suma koji plaćate za nemačku kartu može višestruko da vam se isplati, naročito ako vam posao nalaže svakodnevno putovanje. Čak i ako imate u planu da samo obilazite zemlju, možete proći znatno jeftinije sa njom.

Takođe, upotreba automobila, ako se uzme u obzir sve skuplje gorivo, parking i svakodnevni stres u saobraćaju postaje sve manje primamljivo, pa je ovo možda pun pogodak nemačkog ministarstva saobraćaja.

Prosečna plata u Nemačkoj u 2023

kolika je prosecna plata

Kolika je prosečna plata u Nemačkoj?

Podatci kažu da zaposleni u Nemačkoj zarađuju u proseku 49200 evra bruto godišnje. Međutim, mnogi mogu samo da sanjaju o ovom broju.

Pa, kako se onda određuje prosečna bruto zarada u Nemačkoj?

Savezni zavod za statistiku svake godne prikuplja podatke o platama stalno zaposlenih u Nemačkoj, a zatim se računa arihmetička sredina.

Zbog toga su podatci o prosečnoj plati u Nemačkoj dosta iskrivljeni. Takvim načinom računanja, visoka milionska primanja pojedinaca pokrivaju hiljade plata onih koji su nisko plaćeni.

Mnogo bolji pokazatelj je korišćenje medijane.

Medijana je centralna vrednost. Kada se plate poređaju hronološki, medijana je iznos tačno u sredini, i ne zavisi od broja ljudi koji ga prima. 

Svakako, prosečna plata je više kao smernica, i realno ne postoji. Plata u Nemačkoj je dosta raznolika i zavisi od više faktora. 

koji faktori utiču na prosečnu platu u nemačkoj?

Prosečna plata u Nemačkoj zavisi između ostalog od starosti, pola, profesionalnog iskustva, nivoa obrazovanja, stručne oblasti…

 

STAROST I ISKUSTVO

Pošto se podrazumeva da oni koji započinju svoju karijeru obično imaju i manje iskustva od straijih kolega, shodno tome, su i njihove plate po pravilu niže.

Posečna plata će rasti sa godinama i iskustvom.

NIVO OBRAZOVANJA

Podrazumevano, što je veči stepen akademskog obrazovanja i plate su veće. Neko ko radi sa srednjom školom treba da očekuje nižu platu od onoga sa fakultetom i masterom.

Međutim, kada se zapošljavate iz zemalja koje nisu EU, ono o čemu ćete prvo morati da se raspitate je u kojoj meri je vaša diploma priznata, i kako da ostvarite potpunu nostrifikaciju svoje diplome.

Postoje poslovi na kojima se možete zaposliti sa nepotpunom diplomom, (i manjom platom), a na kome ćete steći znanje ili praksu za nostrifikaciju, kada će vam se i plata povećati.

RODNE RAZLIKE

U proseku, žene u Nemačkoj zarađuju 21 procenat manje od muškaraca. Ovo je posledica i činjenice da žene rade na slabijim pozicijama od muškaraca, i često rade poslove koji su slabije plaćeni. Takođe, daleko veći je i procenat žena nego muškaraca, koje rade skraćno radno vreme zbog brige o deci ili starima. 

STRUČNA OBLAST

Posebno su velike razlike kada se uporede privredne industrije u Nemačkoj. Zaposleni u farmaceutskoj industriji zarađuju daleko više od zaposlenih u ugostiteljstvu.

 

lekari u Nemačkoj

3 najplaćenije industrije u Nemačkoj

1.BANKARSKI SEKTOR

Zaposleni sa punim radnim vremenom imaju 57600 evra godišnju zaradu.

2.VAZDUHOPLOVSTVO

Prosečna zarada u ovom sektoru je 56200 evra

3.FARMACEUTSKA INDUSTRIJA
Prosečna zarada u ovoj industriji je oko 54800 evra godišnje.

3 najmanje plaćene industrije u Nemačkoj

1.UGOSTITELJSTVO

Zaposleni u ugostiteljstvu su najslabije plaćeni sa godišnjom platom od 34195 evra

2.POLJOPRIVREDA

Prosečna zarada u ovom sektoru je 36141 evra

3.ZANATSTVO
Prosečna zarada ovog sektora je oko 37483 evra godišnje.

I ovde ima izuzetak. Svako ko je majstor zanata i ima svoju firmu, može da očekuje visoka primanja. 

kolike su plate po profesijama?

 Najbolje plaćena profesija u Nemačkoj su lekari. Slede je visoki menadžment i IT sektor. 

Plate po profesijama su:

Lekari  93793e

Konstalting  53956e

 IT   52577e

Marketing  49249e

Bankarstvo  48415e

Ljudski resursi  46738e

Logistika i prodaja  38010e 

 Prosečna mesečna plata u Nemačkoj iznosi po medijani 3654 evra. Polovina zanimanja prima nižu platu, a polovina višu. 

 

u kojim saveznim državama se zarađuje bolje?

Pored svih razlika u zaradama o kojima smo pisali, postoje značajne razlike i u zaradama u odnosu na pokrajnu u kojoj radite. 

Tako, po podatcima najbolje se zarađuje u Hamburgu, a najgore u Brandenburgu. 

Hamburg 48132, Berlin 43179e, Saksonija 37037, Brandenburg 36607e. 

Ipak…

Zapamtite, ovo je samo grubi vodič. U Nemačkoj, plata zavisi od mnogo faktora, od vas i od poslodavca. Visoko stručni kadar koji donosi poslodavcu mnogo zarade je uvek plaćen više, od radnika koji to nisu. Ako se vaše kompetencije cene visoko, visoko ćete i biti plaćeni. I u Nemačkoj kao i svuda teško je naći DOBROG radnika, i kada se nađe, on se čuva.

Pokažite se kao najbolji i vaša plata će uvek rasti.

Šta je novo u zakonu o dvojnom državljanstvu u Nemačkoj?

dvojno državljanstvo

Kakve su novosti u zakonu o državljanstvu u nemačkoj?

Novost je to da se zakon o državljanstvu u Nemačkoj pojednostavljuje, tako da će se u buduće lakše dolaziti do nemačkog pasoša. Takođe, novina je i to da sada i dvojno državljanstvo postaje opcija.

Do sada, nemačka je insistirala da se ljudi koji steknu nemačko državljanstvo odreknu svog koje su imali po rođenju, što je mnogima predstavljao problem. Od sada to neće biti obaveza.

zašto je došlo do promene zakona o državljanstvu?

Ova reforma je samo deo reforme nemačkog zakona o imigraciji, a cilj je privući kvalifikovane radnike u Nemačku i nadoknaditi manjak radne snage. 

Da bi Nemačka postala primamljivija radnicima, morali bi im se pružiti uslovi da oni lakše postanu deo nemačkog društva, i ove reforme su korak ka tome. 

Sa druge strane, zakon o azilu je u razmatranju da se ukine, ili bar nekako promeni. Više o tome u posebnom tekstu.  

ko će lakše dobiti državljanstvu u nemačkoj?

Novi zakon o državljanstvu u Nemačkoj, predviđa:

  Osobe koje legalno žive i rade u Nemačkoj imaće pravo da podnesu zahtev za državljanstvo nakon pet godina boravka.(Do sada je bilo moguće nakon osam).

  Ako je lice postiglo neka izvanredna dostignuća, moćiće da traži državljanstvo i nakon tri godine

  Deca koja su rođena u Nemačkoj, a čiji je bar jedan roditelj pet ili više godina živeo u legalno u Nemačkoj odmah dobija nemačko državljanstvo. 

  Imigranti koji imaju više od 67 godina moći će da polažu usmeni umesto pismenog ispita nemačkog jezika.  

  Dozvoljava se dvojno, ili višestruko državljansvo. To znaći da će osobe moći da nemačko državljanstvo dodaju onima koje imaju, ako za to steknu uslove. Do sada je to bilo moguće samo za državljane EU i Švajcarske.  

 

kome će biti uskraćeno nemačko državljanstvo?

  Korisnici socijalne pomoći neće imati pravo na nemačko državljanstvo. 

  Takođe, bilo kakva povreda načela demokratskog društva će automatski uskratiti nemačko državljanstvo tim osobama. 

SISTEM OCENJIVANJA U NEMAČKOJ

ocene nemacka

Ocenjivanje u Nemačkoj školi

U Nemačkoj postoji nekoliko specifičnosti što se tiče ocenjivanja koje su ustanovljene na nacionalnom nivou. 

Sistem ocenjivanja se temelji na pružanju sveobuhvatne procene učeničkog znanja i podsticanju individualnog razvoja i napredka. Pri tom postoje neke razlike između ocenjivanja u nižim i višim razredima, a evo i koje. 

Prva dva razreda se u Nemačkoj ocenjuju opisno

U prvim razredima u Nemačkoj školi naglasak se stavlja na razvoj osnovnih veština, i prilagođavanje školskoj sredini. Umesto numeričkih ocena, učitelji koriste deskriptivne ocene. 

Svi učitelji, provode nekoliko poslednjih nedelja pred raspust pišući izveštaje o svakom učeniku u školi.

To je personalizovani izveštaj.

On se temelji na zapažanjima o učeniku koja su stekli u toku semestra. To su spontana zapažanja, i njih čine beleške koje je učitelj pravio tokom nastave. 

Osim njih, čine ih i planirana zapažanja. To su planirane provere koje učitelj sprovodi u toku nastave da bi video koliko je koje dete napredovalo.   

Zatim, opisne ocene sadrže i zapisnike sa roditeljskih sastanaka, na kojima se roditeljima skretala pažnja na određena dečije poteškoće.

I za kraj, u proceni su i svi dečiji radovi tokom godine.

Na osnovu svega ovoga, dete dobija opisnu ocenu, a roditelj zbunjenost. 

 

Šta znače opisne ocene u Nemačkoj?

Opisine ocene pružaju informaciju o nivou učenika, napretku u učenju i svim mogućim potrebama da se detetu pomogne. 

Najviše treba obratiti pažnju na prideve. Ako izveštaj čine „nezavistan“, „vredan“, „zainteresovan“, „brz“,… to je dobro. 

Ako, pak sadrži „uglavnom“, „uz pomoć“… to i nije toliko dobro. 

Opis kao „samopouzdano dete“, znači da je ono odlično, ako je „bezbedno“ to znači da je dobar, dok je „skoro siguran“ nešto kao dovoljan. 

Takođe, treba obratiti pažnju i na ponašanje deteta u kolektivu, odnosno signal za eventualno problematično dete. 

Ako niste sigurni šta znači opisna ocena vašeg deteta, zakažite sastanak sa učiteljem i zamolite ga da vam objasni.  

stariji razredi se ocenjuju od 1 do 6

Kako učenici napreduju u više razrede, tako i ocene postaju formalnije.Ocenjivanje u Nemačkoj je od 1 do 6, gde je 1 najbolja ocena, a 6 nedovoljna. Ocena se dobija za svaki čas koji dete pohađa. 

Na kraju godine dobija se sertifikat koji sadrži ukupnu ocenu deteta. Ako sertifikat sadrži ocenu 4 ili lošiju, on mora da sadrži i izjavu o napretku u nastavi, i asistenciji u tim predmetima. 

šta je suština ocenjivanja u nemačkoj

Nemački obrazovni sistem teži kontinuiranom napredku i individualnom razvoju učenika. Ocena nije samo rezultat, već alat kojim učitelji indentifikuju slabosti i snage svakog učenika ponaosob, i na osnovu koga ga usmeravaju. 

Cilj je ne samo stvoriti rezultat, već i stvoriti osnove za dalji rast i razvoj učenika, pružajući im alate za samoprocenu i samopouzdanje u svetu odraslih.  

Ako vam se svideo tekst i mislite da nekome može da koristi … Podelite ga!

ZABLUDE O OSIGURANJU U NEMAČKOJ

ZAblude o osiguranju u nemačkoj

Postoje neke stvari koje kada potpisujete ugovor osiguranju u Nemačkoj mislite da važe, ali uglavnom nije tako. Evo šta su najčešće zablude osiguranja:

Samo ja mogu da otkažem ugovor o osiguranju

Ovo definitivno nije istina. Osiguravajuća kuća takođe može da raskine ugovor sa vama kada ugovor istekne. Takođe, to će se desiti i ako zahtevi za oštećenjem budu previše česti ili previše skupi. Osiguravajuće kuće redovno proveravaju isplativost svojih polisa i ako utvrde da im se ne isplati zahtevaće da se ugovor raskine vandredno. Ovo se može desiti mesec dana nakon rešenja odštetnog zahteva.

Odmah nakon sklapanja ugovora sam zaštićen

To je često slučaj, ali ne mora da znači. U klauzuli može da postoji i vreme čekanja. To je stavka u ugovoru kojom osiguravajuća kuća želi da se obezbedi od eventualnih šteta koje su nastale pre zakljućenja ugovora.

Vreme čeknja može biti od 3 meseca do 8 meseci, u zavisnosti od vrste osiguranja.

osiguranja od lične odgovornosti podrazumevaju i štete koje naprave deca

Iako ovo osiguranje pokriva i porodicu osiguranika, u klauzulama osiguranja stoji da ne pokriva troškove koje naprave deca mlađa od 7 godina.

Deca mlađa od 7 godina nikada nisu sama odgovorna, ona su nesvesna svojih delovanja i zato štete koje ona naprave moraju drugi da snose, odnosno snose ih roditelji.

Za saobraćajne nezgode deca čak do 10 godine nisu odgovorna.

Ali ako roditelj lično snosi pravne posledice deteta zbog neadekvatnog nadzora, to spada u nešto što osiguranje plaća.

Osiguranje od odgovornosti zamenjuje punu  cenu stvari

Ovo nije tačno. Ako je našim postupkom nastala šteta, osiguranje će proceniti koliko je ta stvar vredela u tom trenutku i na osnovu toga isplatiti štetu. Pri tom se zbog teškoće utvrđivanja ove cene obično uzima prosečna, koja je uvek niža od stvarne. 

Ako postoji mogućnost popravke, osiguranje će platiti popravku pre zamene. 

Šteta koju napravim ako selim prijatelja pokriće moje osiguranje

Zapravo i neće. Ovo spada u čin ljubaznosti, pomaganja nekome, i pošto za to ne dobijate naknadu, tj novac, šteta koju napravite nije nešto za šta možete da tražite odštetu iako je nastala vašom krivicom. 

A pošto niste dobili naknadu, čak ni vi niste dužni da platite štetu prijatelju. 

U slučaju provale celu štetu će pokriti moje osiguranje

Ovo je često slučaj,ali i ne mora da znači. 

Ako se utvrdi da je provala delom i vaša krivica, jer vam recimo ne radi brava, ostavili ste ključ i sl. nadoknada će biti znatno smanjena. 

Takođe, za svako povećanje rizika dužni ste da obavestite osiguravajuću kuću najduže mesec dana od nastanka promene situacije. To je u slučajevima da nećete mesecima biti tu, ili vam je postavljena skela na zgradi. 

krađu bicikla će mi nadoknaditi osiguranje imovine

To zavisi od toga gde odakle je bicikl ukraden. Ako je ukraden iz stana, podruma ili prostorije koja je vaša, biće vam nadoknađeno. 

Međutim, hodnik zgrade već ne spada u nešto što osiguranje pokriva, kao ni javni prostor na ulici. 

Takođe, u obavezi ste da imate odgovorajuće zaključavanje bicikla, i ako nemate, smatra se da je ovo vaša krivica, i osiguranje ne pokriva

Osiguranje pravne odgovornosti će mi pokriti troškove razvoda

U stvari i neće. Ovo osiguranje pokriva samo početnu konsultaciju, na kojoj se možete informisati o eventualnim pravima, ali sve ostalo u postupku morate angažovati advokata. 

Postoje osiguranja koja pokrivaju i ovu vrstu pravne odgovornosti, ali je ono dodatak na osnovno i plaća se dodatno, i zato znatno poskupljuje polisu. 

Zakonsko zdravstveno osiguranje pokriće mi troškove lečenja u inostranstvu

Zapravo neće. Ako vam treba osiguranje na odmoru, najbolje bi bilo da platite međunarodno putno osiguranje koje će vam pokriti eventualne troškove lečenja na putovnju. 

Ako vam se svideo tekst i mislite da nekome može da koristi … Podelite ga!

OSIGURANJA U NEMAČKOJ – KOJA SVE POSTOJE I ZAŠTO MI TREBAJU

Šta je u nemačkoj obavezno od osiguranja?

U Nemačkoj su osiguranja jako popularna, ali i potrebna stavka. Možete se osigurati bukvalno za svaku situaciju u životu, a sa obzirom da je Nemačka pravna država i da se lako možete naći u prilici da imate visoke troškove zbog različitih životnih situacija, ovo je i vrlo razumana stvar.

U obavezna osiguranja u Nemačkoj spadaju zdravstveno, penzijsko, invalidsko osiguranje, osiguranje automobila, a u nekim pokrajnama i osiguranje od odgovornosti za vlasnike pasa. 

U mnogim porodicama u Nemačkoj, osiguranje je velika stavka u budžetu. Pri tom ne mislimo na obavezna osiguranja već na ona dodatna osiguranja koja se plaćaju. U proseku, Nemci daju minimum 1250 evra godišnje na neko dodatno osiguranje koje ih štiti od neke vrste rizika. 

Da li vam je neko osiguranje neophodno, zavisi isključivo od vašeg načina zivota. Pri tom, kako se životne prilike menjaju, tako bi trebalo i da se revidiraju i osiguranja koja plaćate, jer će vam za nekim prestati potreba dok će se neka druga potreba možda otvoriti.

Šta bi bilo dobro da imam od osiguranja u nemačkoj?

Ovo su neka od osiguranja koja bi svakako trebalo da imate ako živite u Nemačkoj, jer vam smanjuju velike finansijske rizike i troškove koje možete da imate. 

INVALIDSKO OSIGURANJE

Ako ste došli u Nemačku da radite, morate imati invalidsko osiguranje. Vaš rad je u stvari vaš kapital. Ono se uzima zdravo za gotovo u mladosti, a u svakom trenutku se može promeniti.

Svi rođeni nakon 1961 nemaju državnu zaštitu. Zato ako kojim slučajem izgubite mogućnost da radite, nećete imati dovoljno sredstava za život. 

Ako postanete nesposobni za rad, osiguranje će da vam se isplaćuje u vidu mesečne invalidske penzije. Osnova ovog osiguranja je garantovana isplata penzije, odnosno da osiguranik ako nastupi nesposobnost rada ne smanji svoj životni standard.

UZROCI INVALIDITETA

U proseku svaka četvrta osoba u toku radnog veka u nekom trnutku bude nesposobna za rad. Najčešći problemi su depresije i sagorevanja na poslu.

Drugi najčešći uzrok je bolest koštanog sistema i rak. 

Niko ne zna šta nosi dan, zbog toga invalidsko osiguranje izaberite na vreme.  

osiguranje od odgovornosti

Osiguranje od lične odgovornosti je jedna od najvažnijih vrsta osiguranja. Može vas spasiti od veikih finansijskih izdataka i čak finansijske propasti, ako se desi nešto vašom krivicom.

Svako ko prouzrokuje štetu nekom drugom licu mora snositi troškove te štete, osim ako nije osiguran od odgovornosti.

Pri tom, ako niste osigurani, štetu pokrivate iz celokupne svoje imovine, čak do nivoa zaplene. Zato je ovo jedna od najbitnijih osiguranja koja bi trebalo imati.

Ovde imate kalkulator koji za vas poredi osiguranja od odgovornosti i preko koga možete ovo osiguranje obezbediti sebi direktno online.

 

osiguranje imovine za vlasnike stanova, kuća

Ovo osiguranje vam omogućava da zaštitite svoju imovinu, kuću i pokućstvo u njoj od elementarnih katastrofa, požara, poplava i drugih nesereća.

Nikad se ne zna šta se može desiti, i naravno da niko ne bi želeo da preko noći ostane beskućnik.

Međutim, pre nego što ugovorite osiguranje, osiguravajuća kuća će proveriti da li se ona ne nalazi negde gde je veliki rizik od poplava i sl. U tom slučaju će vas možda i odbiti ili ćete dobiti izuzetno visoku premiju.

Takođe, možete dodatne troškove osiguranja platiti za pokućstvo. Recimo, vlasnici bicikala često plaćaju dodatak za krađu bicikla koje su u Nemačkoj česte. Ali, da biste osigurali bicikl morate nabaviti odgovarajuću bravu.

Možete naći jako povoljno osiguranje u zavisnosti od vaših potreba, a njihovo upoređenje imate u kalkulatoru ispod teksta, preko koga možete i naći polisu koja vama odgovara.

Osiguranje od odgovornosti za vlasnike pasa

U većini pokrajna u Nemačkoj, ovo spada u jedno od obaveznih osiguranja, pored zdravstvenog i auto osiguranja.

Po Nemačkom zakonu, ako ste vlasnik psa, vi  ste odgovorni za sve što on uradi. I ako većina vlasnika četvoronožnih prijatelja smatra da njihov ljubimac nije sposoban da naudi bilo kome, nesreće u kojima je pas nekog povredio to demantuju.

Takođe, ako pas istrči na ulicu i time prouzrokuje saobraćajnu nesreću, šteta koja je nastala tom prilikom pada na vlasnika psa.

Zbog toga, iako možda ne živite u pokrajni u kojoj je obaveza, morate biti osigurani od odgovornisti za vlasnike pasa, a ako ste u potrazi za ovim osiguranjem, možete pogledati OVDE.

Auto osiguranje

Ako ste vlasnik vozila u Nemačkoj, ovo je za vas neophodno osiguranje. Svako ko poseduje vozilo mora da ima i osiguranje od autoodgovornosti, stim što može sam da donese odluku da li želi da ima delimično ili potpuno osiguranje. 

U slučaju da prouzrokujete saobraćajnu nesreću, potpuno kasko osiguranje će vam pokriti potpuno štetu, ali ako imate delimično osiguranje, koje je jeftinije, to neće biti slučaj.

Iako vam se na prvu čini da štedite, tek kad se nesreća desi biće vam jasno da ste delimičnim osiguranjem u stvari prošli skuplje.

Opet, ako tražite tarifu osiguranja kojom ćete proći jeftinije imate u nastavku kalkulator tarifa koji će vam uporediti sva osiguranja, i moćićete da izaberete najpovoljniji: 

Promenom autoosiguranja nekada možete da uštedite i nekoliko stotina evra. Krajnji datum je obično 30.novembar, ali  u nekim slučajevima možete i ranije prekinuti ugovor o osiguranju.

Ako polisa osiguranja poskupi, imate prava da promenite osiguranje bez posledica, ali morate najaviti mesec dana ranije. Takođe, promenom automobila možete promeniti i osiguranje. 

Osiguranje za pravnu zaštitu

Još jedno od osiguranja koje itekako ima smisla imati je osiguranje za pravnu zaštitu. Kao što smo rekli, Nemačka kao pravna država izuzetno vodi računa o pravima i obavezama svakog pojedinca, pa tako svaka povreda prava, kažnjava se sudski, i te troškove snosi onaj koji je povredio to pravo.

U ovo vrstu osiguranja spada pravna zaštita u saobraćaju. U Nemačkoj se u svakoj minuti dese četri sudara. Spor koji se nakon toga vodi može da bude izuzetno skup. Međutim, ako ste osigurani ovim osiguranjem, troškove spora će vam pokriti osiguravajuća kuća.

Ovde možete potražiti zaštitu i u oblastima stanarskog, privatnog i profesionalnog prava. Osiguranje pokriva troškove:

Advokata, sudske troškove, procenitelje, medijaciju kao i početne pravne konsultacije.

Ovo osiguranje košta od 11 evra za najeftinija, do 13-24 za ona najbolja a cene se razlikuju i u zavisnosti od godina osiguranika kao i da li je samac, samac sa decom, par bez dece ili par sa decom. Deca do 25 godine mogu biti pokriveni ovim osiguranjem od roditelja.

Ako ste u potrazi za ovim osiguranjem možete izvršiti poređenje u kalkulatoru ispod:

kako možete da uštedite na osiguranju?

OTKAŽITE NEPOTREBNA OSIGURANJA

Verovatno vam ne treba osiguranje mobilnog telefona ili tableta,  osiguranje naočara ili prtljaga i to onda i ne treba da plaćate. 

UPOREDITE TAFIFE I IZABERITE NAJBOLJU

U zavisnosti od vaših potreba, u ovom tekstu možete uporediti osiguranja prema vrsti koja vam treba i naći onaj koji vam je najpovoljniji. 

DOGOVORITE SE O ODBITKU

Za neka osiguranja imate mogućnost da vam vrate deo plaćene sume, ako ga ne  iskoristite u toku godine, i ne pošaljete ni jednu fakturu osiguranju. 

PROMENITE DINAMIKU PLAĆANJA

Ako mesečno plaćanje osiguranja zamenite godišnjim možete da uštedite oko 5%. 

 

Ako vam se svideo tekst i mislite da nekome može da koristi … Podelite ga!

KAKO IZABRATI INTERNET PROVAJDERA U NEMAČKOJ?

internet provajder nemacka

Kako izabrati internet tarifu u nemačkoj?

Možete li da zamislite dan bez inerneta. Verovatno da ne. Zato ćete kad se preselite u Nemačku sigurno prvo poći u potragu za načinom povezivanje na internet.

Ipak. postoje neke stvari koje bi trebalo da znate, pre nego što pođete u potragu za internet provajderima u Nemačkoj.

Ovo su neke od njih.

Prvo morate da proverite koji je internet dostupan na vašoj adresi

Pre nego što se upustite u neku dublju analizu izbora internet tarifa, saznajte koji je uopšte internet dospupan na vašoj adresi.

To možete saznati od komšija koji tu žive, a možete i na internet stranicama nemačkih provajdera (recimo vodafone.de) prostim ukucavanjem vaše adrese. Izbaciće vam da li je njihov internet dostupan i koji.

može biti DSL ili kablovski

Razlika između dsl ili kablovskog interneta je samo u načinu spajanja. Dok se DSL spaja na telefonski kabl, kablovski se spaja na TV kablovsku. Neka druga bitna razlika što se tiče brzine i cene ova dva, ne postoji.

Najveća je verovatnoća da će vam na raspolaganju biti DSL način povezivanja, jer je on u Nemačkoj najčešći.

brzina interneta

Brzina interneta zavisi od paketa. Brzina može da ide od nekih 50mbit/s pa do 1000mbit/s i od nje će vam zavisiti cena.

Za neke svakodnevne potrošače, kojima internet treba da pošalju mejl, pročitaju novine, i gledate ytube možete proći sa ovim najmanjim paketima. Oni su oko 15 evra mesečno.

Ako pak, internet koristite za zahtevinije stvari, možda ne bi bilo loše da razmislite o nekom jačem internetu, kao što je 250Mbit/s.

Programeri i oni koji na internetu obavljaju poslove, sigurno će razisliti o najačem internetu od 1000Mbit/s. Inače, taj najači internet će vas koštati oko 50evra mesečno.

vreme ugovora

Ugovor se obično potpisuje za period od dve godine. Ako ste potpisali ugovor, dužni ste da im isplatite cenu ugovora, bez obzira da li ga koristite ili ne.

Ako ste uzeli jedan ugovor kod jedne firme, pa videli da ima bolji i potpisali kod druge, to ne znači da to što vi više ne koristite usluge prvog provajdera ne plaćate. Morate da platite celo trajanje ugovora.

Takođe pri potpisisvanju ugovora, može se desiti da dobijete neki popust, koji će prestati da vam važi onog trenutka kad i ugovor.

Tako, ako ste recimo tarifu koja vredi 35 evra dobili potpisivanjem ugovora za 15 evra mesečno, kada istekne ugovor i povlašćena cena više ne važi.

Ili ste možda potpisali 7 meseci za 10 evra, a ostatak plaćate po punoj ceni od 35.

Pročitajte ugovor da ne biste bili iznenađeni.

Neki operateri kao što je vodafone.de vam dozvoljavaju da svoju tarifu čak smanjite nakon godinu dana ugovora ako niste zadovoljni.

Svakako, ako planirate da promenite provajdera, praksa je da se morate najaviti mesec dana pre isteka ugovora, odnosno već u 23 mesecu ugovora.

internet vam neće priključiti odmah

Ako ste isfrustrirani našom tehničkom službom internet provajdera, tamo ćete verovatno biti još više.

Iako vaša ugovorna obaveza počinje da važi odmah nakon potpisivanja ugovora, internet vam neće biti priključen tada.

Zapravo, zakazaće vam kog dana i u koje okvirno vreme da ih očekujete, recimo za dve nedelje. Ali ako vi ne budete na adresiu tom terminu, zakazaće vam drugi, za recimo opet dve nedelje.

Tako ćete vi na kraju platiti ceo mesec nekorišćenja interneta, ali, to piše u ugovoru.

Ništa bolje nećete da prođete ni ako budete imali neki tehnički problem. Čekaćete ih.

Uz internet možete uzeti i telefon ili kablovsku i proći jeftinije

Možete proći jeftinije ako uz internet uzmete kablovsku TV ili i kablovsku i telefon kod istog provajdera.

Tako recimo kod Vodafone.de, internet i kalovsku plaćate kao što biste samo internet na toj brzini, a kablovska vam onda ispada besplatno.

možda ćete platiti ruter

Ruter nije u svim paketima besplatan. Negde ćete ga platiti posebno, i to između 2 i 6 evra.

ako ste student ili mlađi od 30 godina, platićete manja

Večina provajdera daje popuste ako ste student i mlađi od 30 godina.

Naša preporuka je vodafone.de ,jer je jedan od najvećih provajdera u Nemačkoj, pa je najkonkurentniji sa cenama, ima široku ponudu, a i imaćete stabilan internet za razliku od manjih kompanija.

I za kraj

Ako vas interesuje kakve su vam opcije za DSL na vašoj adresi, ovde imate kalkulator kompanije CHECK24.de. Nakon što popunite grad i ulicu u kojoj se nalazite, kao i da li vam treba samo internet ili i kablovska, telefon, i da li ste mlađi od 28 godina, kalkulator će vam izbaciti sve tarife i opcije za vas, kao i njihove brzine.

Imaćete na jednom mestu poređenje svih tarifa, i možete se direktno odlučiti za onu tarifu koja vam najviše odgovara.

Ono što je dobro kod ovog portala je da možete mnogo uštedeti, ne samo vremena nego i novca. Oni vam nakon prvog plaćenog ugovora nude opciju cashback, što znači da ćete dobiti 35% ugovorne cene nazad. A to nije za bacanje.

Ako vam se svideo tekst i mislite da nekome može da koristi … Podelite ga!

Koliko košta vrtić u Nemačkoj? Šta treba znati

troskovi za vrtic

Šta bi bilo dobro znati o vrtićima u Nemačkoj?

Nešto o čemu bi trebalo da razmišljate ako imate decu, ili su vam ona na putu je svakako vrtić. Zbog različitih troškova vrtića u Nemačkoj, i njihove raznolikosti trebalo bi da se dobro informišete pre nego što dođe vreme da upišete dete. Evo šta biste trebali da znate o troškovima vrtića u Nemačkoj, potencijalnim subvencijama, i da li možete obezbediti brigu deteta i sa malim prihodina…

Cena vrtića u Nemačkoj nije jedinstveno regulisana

Ovo u prevodu znači da ne postoji cena koju određuje država i koja važi na teritoriji cele zemlje, već je određivanje troškova vrtića u Nemačkoj u nadležnosti opština, i one, svaka za sebe određuju visinu cene za brigu o deci.

Druga stvar koja utiče na cenu troškova vrtića je i vrsta vrtića u koje dete ide. Gradski vrtići su obično jeftiniji od privatnih, dok su crkveni vrtići negde u sredini sa cenama.

U Nemačkoj postoji pravo na vrtić za svako dete, tako da je i konkurencija velika. Ono o čemu bi trebalo da vodite računa je da imate pravo da upišete dete samo u onom gradu gde živite, tako da možete da upoređujete samo cene tih vrtića pri izboru.

 

 

Dete možete da upišete u vrtić samo u vašem mestu prebivališta

Cena vrtića u Nemačkoj zavisi od vaših prihoda

Iako je cena vrtića u Nemačkoj izuzetno promenljiva i razlikuje se između mesta, postoji nekoliko zajedničkih faktora koje većina vrtića uzima u obzir pri formiranju cena:

– vaš prihod

-vreme koje će dete da provodi u vrtiću

-broj dece

Ovo se uzima kao osnova po kojoj se izračunava vaše individualno učešće u troškovima vrtića. Ako imate niske prihode, postoji mogućnost da vam odeljenje za mlade (Jugendamt) u potpunosti pokrije troškove vrtića. Ako ste u takvoj situaciji, raspitajte se u kancelariji za mlade koja se nalazi u vašem mestu da li ova mogućnost postoji za vas.

Što se tiče prihoda, uzima se ukupan prihod porodice, i deli se na tri grupe:

Porodice sa primanjima do 2000 evra plaćaju najmanju cenu vrtića,

Porodice od 2000-4000 evra, plaćaju srednju cenu

Porodice preko 4000 evra najviše plaćaju

Međutim, neke opštine ne prave razlike u prihodima. Njima je najbitniji faktor vreme koje dete provodi u vrtiću.

Tako, može se desiti da vam negde naplate petostruko više ako dete ostavite dva sata duže u vrtiću.

Zato bi bilo najbolje da se na vreme informišete o praksi naplate ovih troškova u vrtiću.

Još jedna stvar po kojoj se cene mogu razlikovati, je broj dece u vrtićima. I dok se u većini vrtića u Nemačkoj za svako dete plaća posebno, neki vrtići ne naplaćuju boravak drugog, ili trećeg deteta.

Takođe, u zavisnosti od područja gde živite na nekim mestima vrtić je besplatan, dok ćete negde platiti cene mnogo veće od prosečnih.

Dodatni troškovi koje mnogi zaboravljaju

Ono što većina zaboravlja su troškovi ishrane dece. Cena boravka deteta u vrtiću ne obuhvata ove troškove.

Troškovi ishrane mogu takođe da se razlikuju između samih opština. Obično se kreću između 1,2 i 1,8 evra za ceo obrok, i oni su delimično subencionisani od strane opštine.

Na cenu ishrane će uticati i to da li će dete jesti samo ručak ili i ručak i doručak.

cena vrtića povećava naknadu za alimentaciju

Ako ste razvedeni, i samohrani ste roditelj, imate pravo na alimentaciju. Međutim troškovi vrtića nisu uključeni u iznos alimentacije.

Da bi se osiguralo da možete da radite, a da vaše dete bude pri tom dobro zbrinuto, alimetnacija se povećava za cenu čuvanja deteta. Taj dodatni iznos se može koristiti za plaćanje vrtića, ili za angažovanje dadilje.

Ovaj dodatak za čuvanje deteta se računa prema razlici vaših prihoda. Ako recimo vi primate 2000 evra, a vaš bivši partner 4000 evra, i ako je vrtić 300 evra,vi ćete imati pravo da tražite 2/3 cene vrtića. Tako, vaš bivši partner treba da vam plati 200 evra, a vi ćete platiti ostalih 100.

deca u vrticu u nemackoj

pravo na vrtić u nemačkoj

Po zakonu, sva deca starija od tri godine imaju pravo na mesto u vrtiću u celoj zemlji. 2013. ovaj  zakon je proširen,tako da i deca starija od godinu dana imaju pravo na jaslice.

Pravo na vrtić imaju do polaska u školu, odnosno do 6. ili 7. godine.

ne radni dani vrtića

Trebate da računate i na to da ljudi koji se brinu o deci isto idu na odmore. Tako, za razliku od raspusta koji je za školsku godinu unapred određen, kod vrtića je situacija malo drugačija.

Postoje neradni dani vrtića, i to su obično oni dani koji su neradni i roditeljima, oko Božića i Nove godine, velikih praznika.

Takođe, vrtići obično ne rade 4 nedelje u godini. Nekada su te četri nedelje spojene, a nekada odvojene dve po dve.

Ono što je obaveza vrtića je da obavesti roditelje najmanje 6 nedelja pre toga da bi mogli da se organizuju.

Ipak, plan neradnih dana formira se na početku vrtićke godine, a kasnije se samo usaglašava.

pravo deteta da se odmori od vrtića

Ono što roditelji često zaboravljaju je da je detetu potrebno da se odmori od vrtića. Bez obzira što se ono tamo uglavnom igra i provodi bezbrižno vreme, lako može doći do prezasićenja.

Dete mora da ustaje svaki dan, da ima neki program, da čeka vreme kad ćete da ga pokupite iz vrtića… Sve to dovodi do kolotečine.

Za dete je zdravo i potrebno, da se sa vremena na vreme odmori od vrtića i provede malo drugačije dane, da provede malo kvalitetnije vreme sa roditeljima. Zbog toga, večina roditelja u Nemačkoj koristi ovo pravo,  glavnom u vreme svojih odmora.

Pošto vrtić nije obaveza kao škola, deca mogu da izostaju kada hoće, ali se očekuje da na vreme obavestite vrtić ako planirate duža odsustva, da bi se oni organizovali.  

Ako vam se svideo tekst i mislite da nekome može da koristi … Podelite ga!

Koliko košta polaganje za vozačku dozvolu u Nemačkoj?

polaganje vožnje u nemačkoj

polaganje za vozačku dozvolu u nemačkoj

Pravo da se polaže za vozačku dozvolu se stiče sa 18 godina, i u Nemačkoj. Svaki punoletni građanin ima pravo da upravlja motornim vozilom, ako je za to stekao dozvolu. Ako vozačku dozvolu već imate, možete se informisati ovde kako da je prebacite u nemačku vozačku dozvolu.

Ako vozačku dozvolu nemate, ili vam vaša nije priznata (ako ste iz Crne Gore), a želite da vozite u Nemačkoj, moraćete da upišete neku od nemačkih auto škola.

Sigurno se pitate koliko će da vas košta vozačka dozvola i obuka za vožnju…

To zavisi od više faktora. Neki raspon je od 2600 evra do 3500 evra.

od čega zavisi koliko će da košta obuka za vozačku dozvolu u Nemačkoj

Kao prvo, ne postoji jedinstveni cenovnik auto škola, tako da svaka škola ima pravo da sama određuje koliko će da naplaćuje časove. Ono što je obaveza je da taj cenovnik bude javan i transparentan, odnosno da svako može da se informiše koliko će mu se naplatiti časovi. 

Zbog toga,pre nego što se upišete u auto školu, informišite se i uporedite cene, jer razlika može biti značajna.

Druga stvar je činjenica da ne treba svakome isti broj časova da bi savladao veštinu vožnje. Postoji propisano šta od časova mora da se ima, i prođe, ali nekome je potrebno više časova od drugih da bi savladao određene stvari.

šta čine troškovi polaganja za vozačku dozvolu

Po planu i programu, postoji ono što je obaveza svake obuke za polaganje za vozačku dozvolu i u skladu sa tim se i formiraju troškovi.

U njih spadaju:

– Osnovni administrativni troškovi i troškovi teorijske nastave, koji su trenutno između 400 i 600 evra

– Časovi osnovne vožnje u trajanju od 45 minuta, koji koštaju između 55 i 75 evra po času. Oni prave najveću razliku u ceni, jer koliko će vam časova trebati zavisi od vas i vašeg talenta.

– 12 specijalnih časova koji koštaju između 65 i 95 evra i to su:

– 4 časa na autoputu

– 5 časa na kopnu i

– 3 časa noćne vožnje

– Materijal za učenje. Da bi ste se spremili za teorijski ispit potreban vam je pristup aplikacijama za učenje. To košta između 60-80 evra.

– Troškovi teorijskog ispita koji koštaju oko 22,49 evra za B kategoriju

– Troškovi održavanja praktičnog ispita 116,93

– Troškovi praktičnog ispita  koje naplaćuje auto škola koji su između 50 i 100 evra.

-Očni pregled koji može da se obavi kod svakog optičara i košta 6,43 evra

– Kurs prve pomoći koji je između 14,5 i 40 evra.

– Fotografije za pasoš koje su oko 5-10 evra

– Zahtev za izdavanje vozačke dozvole koji zavisi od mesta i izdaje se u upravi za saobraćajne dozvole i košta između 40 i 70 evta. 

 

koliko možete puta da polažete vozački ispit u nemačkoj

I teorijski i praktični ispit možete da polažete onoliko puta koliko vam je potrebno da ga savladate. Međutim, ako auto škola primeti da imate neke ozbiljne nedostatke, mentalne ili fizičke i ustanove da niste sposobni za vožnju, mogu da kontaktiraju organ za izdavanje dozvole da vam se onemogući polaganje.

Ranije, tačnije do 2008 godine, nakon tri neuspela praktična ispita moralo je da se ide na medicinsko psihološko testiranje da bi se izlazilo ponovo na praktični ispit. To više nije na snazi.

Ako ne položite teorijski ispit potrebno je da platite kotizaciju da biste izašli ponovno na teorijski ispit. Ta kotizacija iznosi 22,49 evra i plaća se svaki put kada se izlazi na teorijski ispit.

Rok za polaganje praktičnog ispita je 12 meseci od položenog teorijskog ispita. Kotizacija za polaganje praktičnog ispita je 116,93 evra i plaća se svaki put kada se ponovno polaže.

 

Da li se ispit može polagati na nekom drugom jeziku osim nemačkog?

Teorijski ispit se ne mora polagati na nemačkog jeziku. Pored njega, trenutno postoje još 13 jezika na koje možete da polažete. On „naših“ među njima je hrvatski.

Međutim, praktični ispit, odnosno vožnju polažete u potpunosti na nemačkom, i morate da razumete koje vam naredbe daje instruktor. Ono što je olakšavajuća okolnost je da se manje reči koristi pri praktičnom ispitu, kao i to da instruktori koriste manje zahtevne nemački reči da bi vam davali instrukcije pri polaganje vožnje.

možda će vas interesovati i ...

kako do vozačke dozvole u nemačkoj

Ako vam se svideo tekst i mislite da nekome može da koristi … Podelite ga!

Kolika je kazna za saobraćajni prekršaji u Nemačkoj?

policija za prekršaje

saobraćajni prekršaji u nemačkoj

Ako planirate da vozite u Nemačkoj, ne bi bilo loše da se prvo informišete o tome koliko može da vas košta prekršaj.

Ako vas recimo slikaju, troškovi koje ćete platiti nisu proizvoljni već tačno određeni u katalogu kazni.

Koliko ćete platiti zavisi od toga koliko ste prekoračenje brzine napravili, kao i da li ste prekršaj napravili u naseljenom mestu ili ne.

Tako, što je veće prekoračenje, to je veća i kazna.

Takođe, ako ste prekoračenje napravili u naseljenom mestu, platićete mnogo više nego prekoračenje u ne naseljenom mestu.

Tako, ako ste vozili nešto brže, do 15km preko u ne naseljenom mestu, možete očekivati nižu kaznu od oko 40 evra.

Međutim, prekoračite li u naseljenom mestu, može se desiti da platite i 800 evra, a uz to pokupite i druge sankcije, kao što su oduzimanje bodova u vozačkoj dozvoli, i zabranu upravljanja vozilom do 3 meseca.

prekoračenje van gradske sredine

Do 10 km preko , kazna 48 evra

Od 11-15 km preko, kazna 68 evra

Od 16-20 km preko, kazna 88,5 evra

Od 21-25 km preko, kazna 128,5 evra

Od 26-30 km preko, kazna 178,5 evra i 1 mesec oduzimanja dozvole

Od 31-40 km preko, kazna 228,5 evra i 1 mesec oduzimanja dozvole

Od 41-50 km preko, kazna 348,5 evra i 1 mesec oduzimanja dozvole

Od 51-60 km preko, kazna 508,5 evra i 1 mesec oduzimanja dozvole

Od 61-70 km preko, kazna 633,5 evra i 2 meseca oduzimanja dozvole

Preko 7o km preko 738,5 i 3 meseca oduzimanja dozvole

prekoračenje u naseljenom mestu

Do 10 km preko , kazna 58,5 evra

Od 11-15 km preko, kazna 78,5 evra

Od 16-20 km preko, kazna 98,5 evra

Od 21-25 km preko, kazna 143,5 evra

Od 26-30 km preko, kazna 208,5 evra i 1 mesec oduzimanja dozvole

Od 31-40 km preko, kazna 288,5evra i 1 mesec oduzimanja dozvole

Od 41-50 km preko, kazna 428,5 evra i 1 mesec oduzimanja dozvole

Od 51-60 km preko, kazna 591,5 evra i 2 meseca oduzimanja dozvole

Od 61-70 km preko, kazna 738,5 evra i 3 meseca oduzimanja dozvole

Preko 7o km preko 843,5 i 3 meseca oduzimanja dozvole

kazne za crveno svetlo

Pređete sami na crveno – 118,5

Ako ugrozite drugog – 228,5 i mesec dana oduzimanja dozvole

Ako prouzrokujete štetu – 268,5 i mesec dana oduzimanja dozvole

Pređete na crveno duže od sekunde – 228,5 evra i mesec dana bez dozvole

Pri tom ugrozite drugog 348,5 i mesec dana bez dozvole

Napravite štetu – 388,5 i mesec dana bez dozvole

Ako skrenete desno na semaforu sa zalenom strelicom – 98,5 evra

Ako pri tom ometate pešački saobraćaj ili biciklistički 128,5 evra

Ako ugrozite druge 128,5 evra

Napravite pri tome štetu 148,5 evra

Šta ako imate probnu vozačku dozvolu?

Šta ako imate probnu vozačku dozvolu, a napravite prekršaj i prekoračenje?

Ako vam se desi da vam registruju prekršaj, a vi imate probnu dozvolu, trebalo bi da se zabrinete, jer će to da se odrazi ne samo na visinu kazne, nego i na vaš probni period vozačke.

Nemačka policija strogo gleda na vozače početnike koji ne poštuju propise.

Za vozače početnike, prekoračenje već od 21km je ozbiljan prekršaj, prekršaj A,  i osim kazne, bodova i oduzimanja dozvole moraćete i da polažete seminar.

Takođe, možete dobiti i produženje probnog roka sa dve na četri godine.

 

Šta ako vas uhvate bez vozačke dozvole?

Vožnja bez vozačke dozvole je veliki prekršaj u Nemačkoj. Može da bude u dva slučaja, niste položili vožnju ili su vam je oduzeli. Kartica vozačke dozvole bi trebalo da je uvek sa vama u kolima, i da možete da je pokažete policajcu kada vam zatraži. Ako se desi da je nemate kod sebe to je upravni prekršaj i možete platiti oko 10 evra kazne. Naravno, računa se samo originalni dokument, ne i kopija.

Međutim, ako vozite a nemate vozačku dozvolu,oduzeta je ili niste stekli pravo na nju, to nije prekršaj, to je krivično delo. Vožnja bez dozvole kažnjiva je novčanom kaznom ili zatvorom do godinu dana.

Ako vas zaustave, a sumljaju da vozite pod uticajem alkohola ili droge, oduzeće vam odmah dozvolu dok se ne završi prekršajni postupak. Ovo je slučaj kada advokati savetuju da se ne pokazuje vozačka dozvola, jer vam ne mogu oduzeti ono čega nema.

Ako vozite, a imate zabranu upravljanja, i oduzeta vam je dozvola to spada u teži prekršaj i preti vam kazna do godinu dana zatvora.

Postoji mogućnost da se zabrana upravljanja vozilom zameni za novčanu kaznu, ali to podrazumeva angažovanje advokata, i isključivo je moguća ako vam od toga zavisi egzistencija, odnosno ako ste profesionalni vozač ili slično.

Takođe,i vlasnik vozila snosi iste sankcije kao i vozač koji je vozio bez dozvole. Kao vlasnik vozila, odgovorni ste za njegovo korišćenje. Ako ste ga svesno dali nekome bez dozvole, vaša krivica je ista kao i njegova a sa tim i kazna. 

da li su to svi troškovi?

Ne moraju da budu. Za opomene koje se izdaju u vrednosti do 55 evra, mogu da budu svi troškovi. Ono što se može dodatno platiti je naknada za obaveštenje o opomeni.

Međutim, za veće kazne, pokreće se postupak. On sa sobom nosi dodatne troškove, koji se dodaju na standardnu kaznu. Taksa je najmanje 25 evra i dodatni troškovi minimum 3,5 evra.

Takođe, ako ste pri tom prouzrokovali štetu, moraćete da pokrijete i te troškove.

Ako vam se svideo tekst i mislite da nekome može da koristi … Podelite ga!