dvojno državljanstvo

Kakve su novosti u zakonu o državljanstvu u nemačkoj?

Novost je to da se zakon o državljanstvu u Nemačkoj pojednostavljuje, tako da će se u buduće lakše dolaziti do nemačkog pasoša. Takođe, novina je i to da sada i dvojno državljanstvo postaje opcija.

Do sada, nemačka je insistirala da se ljudi koji steknu nemačko državljanstvo odreknu svog koje su imali po rođenju, što je mnogima predstavljao problem. Od sada to neće biti obaveza.

zašto je došlo do promene zakona o državljanstvu?

Ova reforma je samo deo reforme nemačkog zakona o imigraciji, a cilj je privući kvalifikovane radnike u Nemačku i nadoknaditi manjak radne snage. 

Da bi Nemačka postala primamljivija radnicima, morali bi im se pružiti uslovi da oni lakše postanu deo nemačkog društva, i ove reforme su korak ka tome. 

Sa druge strane, zakon o azilu je u razmatranju da se ukine, ili bar nekako promeni. Više o tome u posebnom tekstu.  

ko će lakše dobiti državljanstvu u nemačkoj?

Novi zakon o državljanstvu u Nemačkoj, predviđa:

  Osobe koje legalno žive i rade u Nemačkoj imaće pravo da podnesu zahtev za državljanstvo nakon pet godina boravka.(Do sada je bilo moguće nakon osam).

  Ako je lice postiglo neka izvanredna dostignuća, moćiće da traži državljanstvo i nakon tri godine

  Deca koja su rođena u Nemačkoj, a čiji je bar jedan roditelj pet ili više godina živeo u legalno u Nemačkoj odmah dobija nemačko državljanstvo. 

  Imigranti koji imaju više od 67 godina moći će da polažu usmeni umesto pismenog ispita nemačkog jezika.  

  Dozvoljava se dvojno, ili višestruko državljansvo. To znaći da će osobe moći da nemačko državljanstvo dodaju onima koje imaju, ako za to steknu uslove. Do sada je to bilo moguće samo za državljane EU i Švajcarske.  

 

kome će biti uskraćeno nemačko državljanstvo?

  Korisnici socijalne pomoći neće imati pravo na nemačko državljanstvo. 

  Takođe, bilo kakva povreda načela demokratskog društva će automatski uskratiti nemačko državljanstvo tim osobama.