GASTARBAJTERRS

kako postati i ostati Gastarbajter

 

Jedini sajt koji vam je potreban ako nameravate da se selite u Nemačku

Zdravstveno osiguranje u Nemačkoj

osiguranje zdravstveno

Zdravstveno osiguranje u Nemačkoj je od 2009 obavezna stavka za sve koji borave u ovoj zemlji. Čak i za kraće boravke, pri apliciranju za vizu potrebno je da imate regulisano zdravstveno osiguranje, inače će vam odbiti vizu.

U principu svi imigranti pri apliciranju za vizu moraju da dokažu da imaju dovoljno sredstava za egzistenciju i da imaju zaključeno zdravstveno osiguranje u „novoj zemlji“.

KAKVO JE NEMAČKO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Nemački zdravstveno osiguranje je dualno, što bi značilo da se razlikuje ZAKONSKO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE (ZZO) i PRIVATNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE (PZO).

 

5362 evra mesečnog bruto prihoda je granica do koje u 2021. lice može biti zakonski zdravstveno osigurano

ZAKONSKO ZDRAVSTVNO OSIGURANJE

 

ZZO je dostupno svakome, dok da bi bili korisnici privatnog morate da ispunite određene uslove.

Takođe, ako ste državljani zemalja u kojima postoji sporazum o socijalnom osiguranju (kao što je slučaj sa Srbijom, Bih, Crnom Gorom) možete da ostanete osigurani i u svojoj domovini. Međutim, pošto se usluge razlikuju, možda će vam trebati dodatno osiguranje.

Korisnici ZZO su obavezno lica koja:

1) Imaju bruto prihod ispod 5362evra mesečno

2) Penzioneri

3) Primaoci naknade za nezaposlene

Doprinos za Zakonsko zdravstveno zavisi od prihoda. Od ukupne bruto zarade računa se fiksna stopa od 14,6 posto koju dele zaposleni i poslodavac.

Takođe, doprinos čini i još jedna stopa koju plaća samo zaposleni, ali ona je varijabilna.

U ZZO deca i bračni partneri mogu besplatno da se osiguraju preko porodičnog osiguranja.

Primer

Ako imate platu od 1000evra mesečno, imate 146evra doprinosa po opštoj stopi i možete da imate još 3e, 10e, ili 17e mesečno zavisno od fonda.

Ako imate platu od 2500 evra mesečno, doprinosi su vam 365 evra, a dodatno plaćate 7.5e, 25e ili 42.5e zavisno od fonda. Vredi se raspitati jer na godišnjem nivou to može biti znatna ušteda.

 

 

PRIVATNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

 PRIVATNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE (PZO) ima određene uslove. Kao prvo, ono je za one koji imaju prihode preko 5362 evra mečeno, moraju da imaju ispunjen uslov minimalnog stalnog prebivališta u Nemačkoj  i moraju da otkažu obavezno osiguranje zahtevom. Pre nego što postanete korisnici privatnog zdravstvenog osiguranja prolazi se detaljna zdravstvena kontrola.

Usluge privatnog osiguranja mogu da se prilagode osiguraniku, tako da postoji široka lepeza istih. Sve troškove osiguranik plaća unapred,a refundiraju mu se nakon što dostavi račun o troškovima.

Korisnici su obično:

1)samozaposleni

2)službenici

3)zaposleni koji primaju iznad 5362evra

Cena zavisi od tipa osiguranja. Za početnu tarifu plaćaćete od 150e za zaposlene do 200e za samozaposlene. Udobna tarifa iznosi 150e za zaposlene, 60e za službenike a 265e za samozaposlene.

Premijum tarifa sa najboljim medicinskim tretmanima ima i najveće cene. Ona je za zaposlene 250e, a samozaposlene 500evra.

Takođe, iznos zavisi i od starosti osiguranika. Ako je mlađi plaćaće manje, što je stariji osiguranje mu je skuplje.

 

OSIGURANJE STRANIH STUDENATA U NEMAČKOJ

Bez obzira da li je na osnovnim ili specijalističkim studijama,svaki strani student u Nemačkoj mora da bude osiguran.

Studenti koji nisu članovi Eu nakon 30.godine ili nakon 14.semestra nemaju pravo da budu obavezno osigurani, već mogu samo privatno. U tu grupu spadaju i oni koji uče jezik u Nemačkoj kao priprema za studije.

I ovde se razlikuju grupe:

Studenti do 23.godine ukupno plaćaju  98,3evra dok oni preko 23. plaćaju 100,59 evra.

Ne bi bilo loše da se pre početka studija raspitate kod studentske službe i posavetujete u Međunarodnoj kancelariji.

 

ZAPOSLENI

 Svako zaposleno lice je socijalno osigurano u zemlji u kojoj radi. Čak i u slučajevima kratkoročnog radnog boravka moraju se osigurati po nekom osnovu.

Zaposleni iz zemalja van Eu podležu obaveznom osiguranju ako mogu da prilože uz radnu dozvolu i boravišnu dozvolu.

 

Važni kontakti

 

Ako vam je potrebna hitna pomoć zovite 112

Ako je neophodna lekarska nega van radnog vremena broj je 116117

Ako vam je potreban lek, imate veliku mrežu apoteka u Nemačkoj. One su proširene čak i na internet-apoteke.

A u slučaju da vam je lek potreban van radnog vremena u svakom mestu postoje i dežurne apoteke. Spisak imate u novinama ili na apotekama.

 

Ako vas interesuje možete pročitati nešto i o školskom sistemu u Nemačkoj.