Zdravstveno osiguranje u Nemačkoj

osiguranje zdravstveno

Zdravstveno osiguranje u Nemačkoj je od 2009 obavezna stavka za sve koji borave u ovoj zemlji. Čak i za kraće boravke, pri apliciranju za vizu potrebno je da imate regulisano zdravstveno osiguranje, inače će vam odbiti vizu.

U principu svi imigranti pri apliciranju za vizu moraju da dokažu da imaju dovoljno sredstava za egzistenciju i da imaju zaključeno zdravstveno osiguranje u „novoj zemlji“.

KAKVO JE NEMAČKO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Nemački zdravstveno osiguranje je dualno, što bi značilo da se razlikuje ZAKONSKO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE (ZZO) i PRIVATNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE (PZO).

 

5550 evra mesečnog bruto prihoda je granica do koje u 2023. lice može biti zakonski zdravstveno osigurano

ZAKONSKO ZDRAVSTVNO OSIGURANJE

 

ZZO je dostupno svakome, dok da bi bili korisnici privatnog morate da ispunite određene uslove.

Takođe, ako ste državljani zemalja u kojima postoji sporazum o socijalnom osiguranju (kao što je slučaj sa Srbijom, Bih, Crnom Gorom) možete da ostanete osigurani i u svojoj domovini. Međutim, pošto se usluge razlikuju, možda će vam trebati dodatno osiguranje.

Korisnici ZZO su obavezno lica koja:

1) Imaju bruto prihod ispod 5550evra mesečno

2) Penzioneri

3) Primaoci naknade za nezaposlene

Doprinos za Zakonsko zdravstveno zavisi od prihoda. Od ukupne bruto zarade računa se fiksna stopa od 14,6 posto koju dele zaposleni i poslodavac.

Takođe, doprinos čini i još jedna stopa koju plaća samo zaposleni, ali ona je varijabilna.

U ZZO deca i bračni partneri mogu besplatno da se osiguraju preko porodičnog osiguranja.

Primer

Ako imate platu od 1000evra mesečno, imate 146evra doprinosa po opštoj stopi i možete da imate još 3e,10e, ili 17e mesečno zavisno od fonda.

Ako imate platu od 2500 evra mesečno, doprinosi su vam 365 evra, a dodatno plaćate 7.5e, 25e ili 42.5e zavisno od fonda. Vredi se raspitati jer na godišnjem nivou to može biti znatna ušteda.

 

 

PRIVATNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

PRIVATNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE (PZO) ima određene uslove. Kao prvo, ono je za one koji imaju prihode preko 5550 evra mečeno, moraju da imaju ispunjen uslov minimalnog stalnog prebivališta u Nemačkoj  i moraju da otkažu obavezno osiguranje zahtevom.

Za razliku od zakonskog osiguranja u kome mogu da se osiguraju svi, privatno nije tako. Pre nego što postanete korisnici privatnog zdravstvenog osiguranja prolazite  detaljnu zdravstvenu kontrolu. Ako se na pregledu utvrdi da postoje rizici od nekih bolesti, plaćaćete doplatu za rizik, a moguće je i da vas potpuno odbiju.

Usluge privatnog osiguranja mogu da se prilagode osiguraniku, tako da postoji široka lepeza istih. Sve troškove osiguranik plaća unapred,a refundiraju mu se nakon što dostavi račun o troškovima.

Korisnici su obično:

1)samozaposleni

2)službenici

3)zaposleni koji primaju iznad 5550

U Nemačkoj postoji oko 100 različitih osiguravajućih kuća, i većina je otvorena za stanovništvo. Neke su samo za određene radnike u firmama.

Većina usluga koje pružaju su propisane zakonom, tako da su ista u svim zdravstvenim osiguranjima.

Osobe koje žele mogu da plate i dopunsko zdravstveno osiguranje, koje sprečava visoke troškove kod zubara ili optičara.

Cena zavisi od tipa osiguranja. Za početnu tarifu plaćaćete od 150e za zaposlene do 200e za samozaposlene. Udobna tarifa iznosi 150e za zaposlene, 60e za službenike a 265e za samozaposlene.

Premijum tarifa sa najboljim medicinskim tretmanima ima i najveće cene. Ona je za zaposlene 250e, a samozaposlene 500evra.

Takođe, iznos zavisi i od starosti osiguranika. Ako je mlađi plaćaće manje, što je stariji osiguranje mu je skuplje.

 

 

Ako vas interesuje da uporedite različita zdravtvena osiguranja da biste izabrali najbolju opciju za vas, na sajtu TARIFCHECK.de vam se nudi uporedni kalkulator, čijim korišćenjem možete ostvariti značajne uštede čak do 2000 evra godišnje.

 

OSIGURANJE STRANIH STUDENATA U NEMAČKOJ

Bez obzira da li je na osnovnim ili specijalističkim studijama, svaki strani student u Nemačkoj mora da bude osiguran.

Studenti koji nisu članovi Eu nakon 30.godine ili nakon 14.semestra nemaju pravo da budu obavezno osigurani, već mogu samo privatno. U tu grupu spadaju i oni koji uče jezik u Nemačkoj kao priprema za studije.

Ne bi bilo loše da se pre početka studija raspitate kod studentske službe i posavetujete u Međunarodnoj kancelariji.

Iako je osiguranje obavezno, ne znači da ćete zakonsko osiguranje plaćati manje nego privatno osiguranje. Naime, privatno osiguranje studenata ima znatno nižu tarifu nego što je tarifa za zaposlena lica, a njime možete ostvariti značajne uštede.

Poređenja radi, osnovno obavezno osiguranje je 108 evra mesečno, ako ste mlađi od 30. godina. (ako ste stariji znatno više, ne retko i više od 200 evra), dok bi vas privatno osiguranje koštalo 70 evra mesečno. Pri tom, ako za godinu dana ne iskoristite ništa, imate pravo da tražite i povraćaj dela osiguranja, tako da je onda ušteda još veća.

 

U KOJIM SLUČAJEVIMA SE PRivatno osiguranje studenta isplati

Postoje više slučajeva u kojima je privatno osiguranje studenta jeftinije nego obavezno. 

1. Ako niste korisnik porodičnog osiguranja, tj ako  niste već osigurani preko roditelja koji rade u Nemačkoj

2. Ako nemate pravo na zdravstveno osiguranje studenta, odnosno ako ste navršili 30. godine, ili radite dok studirate. 

3.Planirate da budete privatno osigurani i nakon što završite studije, i počnete da radite. Pošto vam se lekarski pregled radi na početku korišćenja prvatnog osiguranja, zdravstveni rizik je znatno niži tada, pa će vam i osiguranje biti niže u budučnosti.

 

kada možete da pređete na privatno osiguranje studenta 

 

Na privatno osiguranje možete da pređete:

– Do tri meseca nakon upisa studija

-Kada napunite 25. godina

-Kada prestane da vam važi obavezno osiguranje kojim ste bili osigurani do tada

 

 

Ako tražite najpovoljnije osiguranje za studente, najbolje je da iskoristite sajt TARIFCHECK.de koji upoređuje tarife različitih osiguravajućih kuća, i tako ostvarite značajne uštede.

 

ZAPOSLENI

 Svako zaposleno lice je socijalno osigurano u zemlji u kojoj radi. Čak i u slučajevima kratkoročnog radnog boravka moraju se osigurati po nekom osnovu.

Zaposleni iz zemalja van Eu podležu obaveznom osiguranju ako mogu da prilože uz radnu dozvolu i boravišnu dozvolu.

 

Poseban tekst posvetićemo stomatološkom osiguranju. 

Važni kontakti

 

Ako vam je potrebna hitna pomoć zovite 112

Ako je neophodna lekarska nega van radnog vremena broj je 116117

Ako vam je potreban lek, imate veliku mrežu apoteka u Nemačkoj. One su proširene čak i na internet-apoteke.

A u slučaju da vam je lek potreban van radnog vremena u svakom mestu postoje i dežurne apoteke. Spisak imate u novinama ili na apotekama.

 

Ako vas interesuje možete pročitati nešto i o školskom sistemu u Nemačkoj.