Prvi korak u Nemačkoj – Dozvola za boravak

dozvoljeno

U čemu se dozvola za boravak u Nemačkoj razlikuje od vize

Znamo da nam viza treba da bi ušli u Nemačku u svakom slučaju osim turističkom, ali takođe nisu sve vize iste. U zavisnosti od vize zavisi i boravišna dozvola koju ćete dobiti, a od nje sa druge stane zavisiće i vaša prava u Nemačkoj.

Ako ste ušli sa vizom za učenje jezika nećete moći da radite, jer vam boravišna dozvola to ne dozvoljava.

Sa nekom od viza, kao što je viza za studiranje imaćete ogranilčenu radnu dozvolu.

Sa druge strane, vize za zaposlenje vam daju boravišnu dozvolu sa radnom dozvolom, što znači da možete da radite.

 

Najbitnija prava koja boravišna dozvola može da nam obezbedi su dozvola za rad i dozvola za naseljavanje, a ona će da zavise od vrste boravišne dozvole koju smo dobili.

Vrste boravišnih dozvola

BORAVIŠNA DOZVOLA ZA STUDIRANJE

Ovu boravišnu dozvolu ćete dobiti, ako ste upisali fakultet u Nemačkoj. Dozvolu dobijate na period od godinu do dve, s tim što je možete i produžiti ako za to vreme niste završili fakultet. Imate pravo i da radite sa njom, ali ograničeno: 240 dana godišnje pola radnog vremena ili 120 dana puno radno vreme.

 

BORAVIŠNA DOZVOLA ZA UPIS NA STUDIJE

Ova dozvola se izdaje na period od 9 meseci, bez prava na rad.

 

 

BORAVIŠNA DOZVOLA ZA TRAŽENJE POSLA

Daje se ne period od 6 meseci i nemate dozvolu za rad. Ako nađete posao morate da aplicirate za drugu vizu u svojoj zemlji koja bi vam omogućila i dozvolu za rad

 

 

BORAVIŠNA DOZVOLA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Dobijate je na period trajanja ugovora o radu, a najduže na 4 godine.Nakon toga možete da je produžite ili da zatražite dozvolu za stalni boravak. Ona vam po automatizmu daje i dozvolu za rad, ali je ograničena ugovorom o radu na osnovu koje ste je dobili.

 

PLAVA KARTA

Daje se na period trajanja ugovora ili 4 godine najduže, ali sa njom imate pravo da zatražite stalni boravak posle 33 meseca (ili 21 u nekim slučajevima).

To je boravišna dozvola sa radnom dozvolom po difoltu, ali je namenjena samo za visoko stručan kadar.

 

BORAVIŠNA DOZVOLA ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE

Daje se na period od 3 godine, sa podrazumevanom radnom dozvolom. Naravno, u zavisnosti od posla koji osnivate možda će vam biti neophodne još neke dodatne dozvole i licence da bi ste se uopšte bavili tom delatnošću.

BORAVIŠNA DOZVOLA RADI SPAJANJA PORODICE

Možete dobiti i boravišnu dozvolu na osnovu vašeg bračnog partnera ili roditelja koji ima privremenu ili stalnu boravišnu dozvolu. Sa njom imate pravo na radnu dozvolu bez ograničenja u smislu poslodavca ili vrste posla.

Kako izgleda boravišna dozvola

Boravišna dozvola se izdaje u obliku elektronske dozvole boravka (eAT). To je mala plastična kartica sa čipom koja staje u novčanik.

Na unutrašnjosti kartice nalazi se nevidljivi čip na kojem se čuvaju lični podaci, svi zakonski zahtevi za boravak ili zaposlenje i biometrijske karakteristike (fotografija i dva otiska prsta) vlasnika.

Postoje i ICT kartica i mobilna ICT kartica ali su to posebne dozvole boravka za interne transfere menadžera, specijalista i pripravnika. Izdaju se kada stranac radi ograničeno vreme u domaćoj filijali neevropske kompanije, ali o njima ovde nije reč.

 

Ko izdaje boravišnu dozvolu

Za razliku od vize koji izdaje ambasada zemlje iz koje dolazite sve ostale dozvole bilo privremene ili stalne, izdaju se u samoj nemačkoj u lokalnom imigracionom telu. Ono je dužno da rešava i sve pojedinačne problematične slučajeve.

 

Sve privremene boravišne dozvole izdaju se na ograničen period i imaju pravo da se produže ako su ispunjeni uslovi koji su bili dati i pri prvom izdavanju dozvole. Boravišna dozvola se izdaje na osnovu svrhe:

-obrazovanje

-zaposlenje

-spajanje porodice

-međunarodno pravo

 

Privremena boravišna dozvola se ako su ispunjeni uslovi dati sa njom može zameniti za stalnu dozvolu, a sa njom imate pravo na naseljavanje.

Više o tome

DOZVOLA ZA NASELJAVANJE

nova reforma zakona o zapošljavanju u Nemačkoj

Ako vam se svideo tekst i mislite da nekome može da koristi … Podelite ga!

Za koje sve to sve vize za nemačku možemo da apliciramo?

Pošto smo apsolvirali da je nama „zemljama trećeg sveta“ neophodna viza za Nemačku u svakom slučaju osim turističkog, hajde malo da popričamo i o tome koje nam to vize stoje na raspolaganju.

Zašto je bitno koja je viza?

 

Pre svega, u zavisnosti od namere ulaska u Nemačku razlikovaće se i viza za koju podnosimo zahtev. Na osnovu vize koju smo dobili, možemo da dobijemo boravišnu dozvolu. A boravišna dozvola zavisi od toga za šta je viza dobijena i razlikuje se po tome koja su nam prava, a koja ograničenja data sa njom.

Pa hajde malo o tome da govorimo.

VIZA ZA KVALIFIKOVANE PROFESIONALCE

(visum zum Arbeiten für Fachkräfte)

Ako imate kvalifikacije koje su priznate u Nemačkoj i želite da radite tamo, našli ste posao ili poslodavca i imate manje od 45 godina ovo je viza koja vam treba.

Ako imate više od 45 godina možete da aplicirate, ali prvo morate da dokažete da će budući posao da vam bude plaćen minimum 45540 evra bruto godišnje i da imate regulisanu penziju.

Napominjemo da vam za posao u Nemačkoj treba diploma koja je tamo priznata, tako da pre apliciranja za ovu vizu morate da pokrenete postupak priznavanja diplome (nostrifikaciju). Više o tome OVDE.

Dobićete izjavu o ekvivalentnosti vaše diplome sa nemačkom, koja može da bude potpuna ili delimična. U slučaju da je u pitanju zanimanje koje je regulisano u Nemačkoj, bice vam potrebna uz diplomu i profesionalna licenca.

 

Na osnovu ove vize možete da dobijete boravišnu dozvolu u trajanju ugovora o radu, a najduže 4 godine. Nakon 4 godine možete iz Nemačke da podnesete zahtev za stalni boravak ili naseljavanje.

 

AKO TRAŽITE POSAO KAO KVALIFIKOVANI KADAR

Imate ovde ponudu poslova direktno od nemackih poslodavaca

PLAVA KARTA (BLAUE KARTE)

Ako ste visoko kvalifikovani radnik koji je našao posao u Nemačkoj na kome će mu godišnja bruto plata iznositi 55200 evra ovo je viza koja vam treba.

Više o plavoj karti u narednom tekstu.

VIZA ZA TRAŽENJE POSLA (VISUM ZUR ARBEITSPLATZSUCHE)

Ako imate problem da posao nađete online, ili mislite da ćete imati više šanse ako ga potražite na licu mesta ovo je viza koja vam treba. Na osnovu ove vize možete dobiti boravišnu dozvolu najviše 6 meseci i za to vreme bi trebalo da nađete posao. Kada nađete apliciraćete za vizu za zapošljavanje.

 

 

VAŽNO: SVAKA PROMENA VIZE MORA DA SE OBAVI U AMBASADI VAŠE ZEMLJE. NE MOŽETE SAMO DA JE ZAMENITE U NEMAČKOJ, VEĆ APLICIRATE ZA DRUGU KATEGORIJU VIZE NA OSNOVU KOJE ĆETE POSLE DOBITI DRUGU BORAVIŠNU DOZVOLU

 

 

Da biste dobili ovu vizu, morate da imate dokaz o dovoljno sredstava za život za vreme boravka u Nemačkoj, jer vam boravišna dozvola koju dobijate sa njom ne dozvoljava da radite za to vreme. Tačnije, dozvoljeno vam je da samo obavljate probni rad u trajanju od 10 sati nedeljno.

VIZA ZA PRIZNAVANJE STRANIH KVALIFIKACIJA

Recimo da ste našli posao u Nemačkoj. Vi ste završili studiranje i imate diplomu koja vam treba. Međutim, kada ste proverili ekvivalentnost vaše diplome ili stručnog obrazovanja sa nemačkim, dobili ste odgovor da je delimično priznata.  Postoji mogućnost da se dokvalifikujete u Nemačkoj. A za to vam treba viza za priznavanje stranih kvalifikacija.

Da biste aplicirali za nju, morate da imate pismeno izjašnjenje nadležnog organa da vam u priznavanju diplome nedostaju određena znanja i veštine. Trebalo bi da ste našli program koji vam omogućava da te veštine steknete i da ste ga upisali. Takođe, treba da Imate položen nemački na najmanje A2 nivou i da imate dovoljno sredstava za izdržavanje za vreme obuke.

Na osnovu ove vize dobićete boravišnu dozvolu u trajanju od 18 meseci. Možete je produžiti za još 6 ako vam je ostalo da položite ispit.

Za to vreme možete da radite najviše 10 sati nedeljno.

U slučaju da želite da radite u nekoj oblasti koja nije regulisana u Nemačkoj, i utvrđeno je da vam nedostaje praktično znanje, postoji mogućnost da to doškolovavanje radite na radnom mestu u Nemačkoj ako od poslodavca dobijete ugovor koji vam omogućava da te veštine steknete na samom radnom mestu.

U ovom slučaju možete da radite bez ograničenja na 10 sati nedeljno.

 

AKO USPEŠNO ZAVRŠITE KURS I STEKNETE DIPLOMU KOJA JE POTPUNO PRIZNATA U NEMAČKOJ MOŽETE BORAVIŠNU DOZVOLU PO OVOM OSNOVU DA ZAMENITE ZA BORAVIŠNU DOZVOLU ZA TRAŽENJE POSLA KOJA ĆE VAM TRAJATI JOŠ GODINU DANA. ZA TO VREME MOŽETE DA RADITE BILO KOJI POSAO.

 

VIZA ZA UČENJE JEZIKA

 

Ako želite da skratite učenje nemačkog jezika i da ga učite na licu mesta na intenzivnim kursevima ovo je viza koja vam treba. Ovde se misli iskuljičivo na kurseve koji su svakodnevni i u trajanju od 18 sati nedeljno.

Da biste dobili ovu vizu morate da imate upisian kurs u nemačkoj i deponovana sredstva koja bi vam obezbedila izdržavanje za to vreme, jer vam boravišna dozvola na osnovu ove vize ne dozvoljava da radite za to vreme.

 

VIZA ZA STUDIRANJE

 

Rešili ste da studirate u Nemačkoj. Hočete da steknete nemačku diplomu i tako sebi obezbedite lakše nalaženje posla i bolju budućnost. Ovo je viza za vas. Ona je namenjena za buduće studente koji su upisali fakultet u Nemačkoj.

Treba vam dokaz da ste upisali fakultet u Nemačkoj,a morate i da imate dokaz da ste položili odgovarajući nivo jezika za studiranje (trenutno B2). Takođe, morate i da obezbedite dovoljno sredstava za izdržavanje za to vreme.

Boravišna dozvola po osnovu ove vize vam se daje na period od godinu do dve godine, nakon kojih možete da je produžite ako za to vreme ne steknete diplomu. Sa ovom boravišnom dozvolom možete da radite 120 dana puno radno vreme ili 240 dana pola radnog vremena.

 

AKO STEKNETE NEMAČKU DIPLOMU MOŽETE BORAVIŠNU DOZVOLU ZA STUDIRANJE DA ZAMENITE ZA BORAVIŠNU DOZVOLU ZA TRAŽENJE POSLA BEZ IZLASKA IZ ZEMLJE.

 

 

Nakon dve godine rada na nekom poslu, boravišnu dozvolu možete da zamenite za dozvolu za useljavanje.

 

VIZA ZA UPISIVANJE FAKULTETA

 

Pod određenim uslovima, u Nemačku možete da uđete i ako niste upisali fakultet sa ciljem da tamo pohađate pripremnu nastavu ili kurs jezika. Boravak po osnovu ove vize vam je najviše 9 meseci, za to vreme ne smete da radite tako da morate i da imate dokaz da posedujete dovoljno sredstava da se izdržavate za to vreme. Ovu boravišnu dozvolu takođe, ne možete ni da produžavate po istom osnovu.

VIZA ZA ZAVRŠETAK STRUČNOG USAVRŠAVANJE

 Praksa. Završili ste školovanje, a treba vam dodatno stručno osposobljavanje. Možete da aplicirate za ovu vizu. Sticanje stručnog osposobljavanja iliti prakse, možete obavljati u školi ili na radnom mestu. Porebno je da imate dokaz da radnom mestu na koje idete trebaju praktikanti. Takođe, treba vam i nivo jezika B1 kao i dokaz da možete da se izdržavate za to vreme.

Dozvola koju dobijate vam omogućava da radite najviše 10 sati nedeljno.

 

VIZA ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE

 

Ako u Nemačkoj želite da otvorite firmu ili radite kao slobodnjak, možete da aplicirate za ovu vizu. Naravno, da biste uopšte bili razmatrani za ovu opciju potrebno je da dokažete da postoji ekonomska opravdanost i potražnja u Nemačkoj za onim čime želite da se bavite. Takođe, potrebno je i da svoju ideju finasirate od sopstvenih sredstava ili od zajma. Boravak na osnovu ove vize vam se daje na najviše tri godine i ako za to vreme možete da dokažete da možete da finansirate sebe i porodicu, imate pravo da tražite dozvolu za naseljavanje.

 

VIZA ZA SPECIJALNA ZANIMANJA

 

U ovu grupu zanimanja spadaju IT stručnjaci, profesionalni sportisti, treneri i učitelji jezika. Ove grupe zanimanja u Nemačkoj imaju poseban status, pa im se i viza rešava posebnom procedurom.

Na primer, kao IT stručnjak nisu vam potrebne diplome i priznavanje uporedivosti sa nemačkim, ali vam je zato potrebno da imate minimum 3 godine iskustva u toj oblasti i platu koja je bruto minimum 49680 evra.

Nivo jezika B1 će vam biti potreban samo ako vam u ugovoru ne stoji da je vam treba engleski jezik.

Ako želite, nemački jezik možete naučiti i sami online, na kursu linguaTv, na kome možete prelaziti kurseve po nivoima, onim tempom koji vama odgovoara.

 

 

UČITELJ JEZIKA

Ako želite da radite kao učitelj jezika možete da dobijete boravišnu dozvolu na najviše 5 godina. Možete da se zaposlite ili samozaposlite u Nemčkoj.

PROFESIONALNI SPORTISTA

Ako ste profesionalni sportista ili trener možete da dobijete vizu. Potrebno je da imate najmanje 16 godina, da vam nemačka potvrđuje kvalifikacije, kao i dokaz da će klub da vam pokrije bar 50% troškova penzionog osiguranja.

 

Sada kada znate za koje sve vize možete da aplicirate možete da razmislite o tome koje su vam opcije, i kako bi ste mogli da napravite strategiju. Svakako, viza sama po sebi ne treba da vam bude cilj već samo sredstvo kojim ćete dobiti boravišnu dozvolu sa dozvolom za rad.

Možda će vas zanimati i

NOSTRIFIKACIJA DIPLOME

PRIJAVA PREBIVALIŠTA

DOZVOLA ZA BORAVAK

 

Ako vam se svideo tekst i mislite da nekome može da koristi … Podelite ga!