dozvoljeno

U čemu se dozvola za boravak u Nemačkoj razlikuje od vize

Znamo da nam viza treba da bi ušli u Nemačku u svakom slučaju osim turističkom, ali takođe nisu sve vize iste. U zavisnosti od vize zavisi i boravišna dozvola koju ćete dobiti, a od nje sa druge stane zavisiće i vaša prava u Nemačkoj.

Ako ste ušli sa vizom za učenje jezika nećete moći da radite, jer vam boravišna dozvola to ne dozvoljava.

Sa nekom od viza, kao što je viza za studiranje imaćete ogranilčenu radnu dozvolu.

Sa druge strane, vize za zaposlenje vam daju boravišnu dozvolu sa radnom dozvolom, što znači da možete da radite.

 

Najbitnija prava koja boravišna dozvola može da nam obezbedi su dozvola za rad i dozvola za naseljavanje, a ona će da zavise od vrste boravišne dozvole koju smo dobili.

Vrste boravišnih dozvola

BORAVIŠNA DOZVOLA ZA STUDIRANJE

Ovu boravišnu dozvolu ćete dobiti, ako ste upisali fakultet u Nemačkoj. Dozvolu dobijate na period od godinu do dve, s tim što je možete i produžiti ako za to vreme niste završili fakultet. Imate pravo i da radite sa njom, ali ograničeno: 240 dana godišnje pola radnog vremena ili 120 dana puno radno vreme.

 

BORAVIŠNA DOZVOLA ZA UPIS NA STUDIJE

Ova dozvola se izdaje na period od 9 meseci, bez prava na rad.

 

 

BORAVIŠNA DOZVOLA ZA TRAŽENJE POSLA

Daje se ne period od 6 meseci i nemate dozvolu za rad. Ako nađete posao morate da aplicirate za drugu vizu u svojoj zemlji koja bi vam omogućila i dozvolu za rad

 

 

BORAVIŠNA DOZVOLA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Dobijate je na period trajanja ugovora o radu, a najduže na 4 godine.Nakon toga možete da je produžite ili da zatražite dozvolu za stalni boravak. Ona vam po automatizmu daje i dozvolu za rad, ali je ograničena ugovorom o radu na osnovu koje ste je dobili.

 

PLAVA KARTA

Daje se na period trajanja ugovora ili 4 godine najduže, ali sa njom imate pravo da zatražite stalni boravak posle 33 meseca (ili 21 u nekim slučajevima).

To je boravišna dozvola sa radnom dozvolom po difoltu, ali je namenjena samo za visoko stručan kadar.

 

BORAVIŠNA DOZVOLA ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE

Daje se na period od 3 godine, sa podrazumevanom radnom dozvolom. Naravno, u zavisnosti od posla koji osnivate možda će vam biti neophodne još neke dodatne dozvole i licence da bi ste se uopšte bavili tom delatnošću.

BORAVIŠNA DOZVOLA RADI SPAJANJA PORODICE

Možete dobiti i boravišnu dozvolu na osnovu vašeg bračnog partnera ili roditelja koji ima privremenu ili stalnu boravišnu dozvolu. Sa njom imate pravo na radnu dozvolu bez ograničenja u smislu poslodavca ili vrste posla.

Kako izgleda boravišna dozvola

Boravišna dozvola se izdaje u obliku elektronske dozvole boravka (eAT). To je mala plastična kartica sa čipom koja staje u novčanik.

Na unutrašnjosti kartice nalazi se nevidljivi čip na kojem se čuvaju lični podaci, svi zakonski zahtevi za boravak ili zaposlenje i biometrijske karakteristike (fotografija i dva otiska prsta) vlasnika.

Postoje i ICT kartica i mobilna ICT kartica ali su to posebne dozvole boravka za interne transfere menadžera, specijalista i pripravnika. Izdaju se kada stranac radi ograničeno vreme u domaćoj filijali neevropske kompanije, ali o njima ovde nije reč.

 

Ko izdaje boravišnu dozvolu

Za razliku od vize koji izdaje ambasada zemlje iz koje dolazite sve ostale dozvole bilo privremene ili stalne, izdaju se u samoj nemačkoj u lokalnom imigracionom telu. Ono je dužno da rešava i sve pojedinačne problematične slučajeve.

 

Sve privremene boravišne dozvole izdaju se na ograničen period i imaju pravo da se produže ako su ispunjeni uslovi koji su bili dati i pri prvom izdavanju dozvole. Boravišna dozvola se izdaje na osnovu svrhe:

-obrazovanje

-zaposlenje

-spajanje porodice

-međunarodno pravo

 

Privremena boravišna dozvola se ako su ispunjeni uslovi dati sa njom može zameniti za stalnu dozvolu, a sa njom imate pravo na naseljavanje.

Više o tome

DOZVOLA ZA NASELJAVANJE

nova reforma zakona o zapošljavanju u Nemačkoj

Ako vam se svideo tekst i mislite da nekome može da koristi … Podelite ga!