Prvi korak u Nemačkoj – Dozvola za boravak

dozvoljeno

U čemu se dozvola za boravak u Nemačkoj razlikuje od vize

Znamo da nam viza treba da bi ušli u Nemačku u svakom slučaju osim turističkom, ali takođe nisu sve vize iste. U zavisnosti od vize zavisi i boravišna dozvola koju ćete dobiti, a od nje sa druge stane zavisiće i vaša prava u Nemačkoj.

Ako ste ušli sa vizom za učenje jezika nećete moći da radite, jer vam boravišna dozvola to ne dozvoljava.

Sa nekom od viza, kao što je viza za studiranje imaćete ogranilčenu radnu dozvolu.

Sa druge strane, vize za zaposlenje vam daju boravišnu dozvolu sa radnom dozvolom, što znači da možete da radite.

 

Najbitnija prava koja boravišna dozvola može da nam obezbedi su dozvola za rad i dozvola za naseljavanje, a ona će da zavise od vrste boravišne dozvole koju smo dobili.

Vrste boravišnih dozvola

BORAVIŠNA DOZVOLA ZA STUDIRANJE

Ovu boravišnu dozvolu ćete dobiti, ako ste upisali fakultet u Nemačkoj. Dozvolu dobijate na period od godinu do dve, s tim što je možete i produžiti ako za to vreme niste završili fakultet. Imate pravo i da radite sa njom, ali ograničeno: 240 dana godišnje pola radnog vremena ili 120 dana puno radno vreme.

 

BORAVIŠNA DOZVOLA ZA UPIS NA STUDIJE

Ova dozvola se izdaje na period od 9 meseci, bez prava na rad.

 

 

BORAVIŠNA DOZVOLA ZA TRAŽENJE POSLA

Daje se ne period od 6 meseci i nemate dozvolu za rad. Ako nađete posao morate da aplicirate za drugu vizu u svojoj zemlji koja bi vam omogućila i dozvolu za rad

 

 

BORAVIŠNA DOZVOLA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Dobijate je na period trajanja ugovora o radu, a najduže na 4 godine.Nakon toga možete da je produžite ili da zatražite dozvolu za stalni boravak. Ona vam po automatizmu daje i dozvolu za rad, ali je ograničena ugovorom o radu na osnovu koje ste je dobili.

 

PLAVA KARTA

Daje se na period trajanja ugovora ili 4 godine najduže, ali sa njom imate pravo da zatražite stalni boravak posle 33 meseca (ili 21 u nekim slučajevima).

To je boravišna dozvola sa radnom dozvolom po difoltu, ali je namenjena samo za visoko stručan kadar.

 

BORAVIŠNA DOZVOLA ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE

Daje se na period od 3 godine, sa podrazumevanom radnom dozvolom. Naravno, u zavisnosti od posla koji osnivate možda će vam biti neophodne još neke dodatne dozvole i licence da bi ste se uopšte bavili tom delatnošću.

BORAVIŠNA DOZVOLA RADI SPAJANJA PORODICE

Možete dobiti i boravišnu dozvolu na osnovu vašeg bračnog partnera ili roditelja koji ima privremenu ili stalnu boravišnu dozvolu. Sa njom imate pravo na radnu dozvolu bez ograničenja u smislu poslodavca ili vrste posla.

Kako izgleda boravišna dozvola

Boravišna dozvola se izdaje u obliku elektronske dozvole boravka (eAT). To je mala plastična kartica sa čipom koja staje u novčanik.

Na unutrašnjosti kartice nalazi se nevidljivi čip na kojem se čuvaju lični podaci, svi zakonski zahtevi za boravak ili zaposlenje i biometrijske karakteristike (fotografija i dva otiska prsta) vlasnika.

Postoje i ICT kartica i mobilna ICT kartica ali su to posebne dozvole boravka za interne transfere menadžera, specijalista i pripravnika. Izdaju se kada stranac radi ograničeno vreme u domaćoj filijali neevropske kompanije, ali o njima ovde nije reč.

 

Ko izdaje boravišnu dozvolu

Za razliku od vize koji izdaje ambasada zemlje iz koje dolazite sve ostale dozvole bilo privremene ili stalne, izdaju se u samoj nemačkoj u lokalnom imigracionom telu. Ono je dužno da rešava i sve pojedinačne problematične slučajeve.

 

Sve privremene boravišne dozvole izdaju se na ograničen period i imaju pravo da se produže ako su ispunjeni uslovi koji su bili dati i pri prvom izdavanju dozvole. Boravišna dozvola se izdaje na osnovu svrhe:

-obrazovanje

-zaposlenje

-spajanje porodice

-međunarodno pravo

 

Privremena boravišna dozvola se ako su ispunjeni uslovi dati sa njom može zameniti za stalnu dozvolu, a sa njom imate pravo na naseljavanje.

Više o tome

DOZVOLA ZA NASELJAVANJE

nova reforma zakona o zapošljavanju u Nemačkoj

Ako vam se svideo tekst i mislite da nekome može da koristi … Podelite ga!

PLAVA KARTA, koje su njene prednosti?

 

Plava karta je vrsta nezavisne boravišne dozvole koja je namenjana visokokvalifikovanim kadrovima. Ona je 2012. uvedena sa ciljem da se privuku visokokvalifikovani kandidati iz zemalja trećeg sveta i tako ublaži nedostatak kvalifikovane radne snage u Nemačkoj.

 

Koji su uslovi za dobijanje PLAVE KARTE?

Plava karta je namenjena visokokvalifikovanim radnicima. Samim tim, prvo je neophodno da imate diplomu koja je ili stečena u EU ili je uporediva sa Nemačkom diplomom.

Ako je neophodno morate da imate i profesionalnu licencu za rad, ako je u pitanju zanimanje koje je regulisano u Nemačkoj.

Da li vam je diploma priznata i da li joj treba licenca možete da proverite OVDE

 

Pored toga morate da imate i obavezujući ugovor o radu sa minimalnom godišnjom bruto platom u iznosu od 55200 evra.

U posebnim slučajevima, kada su upitanju deficitarna zanimanja, bruto plata može da bude i 43056 evra godišnje.Takva su zanimanja: arhitekta, inženjer, medicinari (svi osim zubara), dizajner, matematičar i još neki…

 

Gde se prijavljuje za plavu kartu?

Za plavu kartu prvo podnosite zahtev Nemačkoj ambasadi u vašoj zemlji. Od nje dobijate VIZU koja vam omogućava da uđete u Nemačku i započnete posao. U roku od trideset dana dužni ste da vi, ili vaš poslodavac podnesete zahtev za izdavanje plave karte imigracionim vlastima. Zajedno sa zahtevom za plavu kartu predajete i zahtev za spajanje porodice, ako je to vaš slučaj,

 

IMATE 30 DANA DA U NEMAČKOJ PREDATE ZAHTEV ZA IZDAVANJE PLAVE KARTE

 

Spisak dokumenata koje nosite u Nemačku ambasadu:

 

-Popunjen online obrazac za prijavu. Njega ćete da odštampate i ponesete sa sobom.

-Pasoš

-Sliku iz biometrijskog pasoša

– Diplomu univerziteta koji je priznat, dokaz o priznatosti.

-Ugovor za posao koji vam se ugovara plata od minimum 55200evra bruto godišnje.

Šta je prednost plave karte?

Ono što je prednost plave karte u odnosu na druge boravišne dozvole je vreme posle koga možete da zatražite zahtev za nesljavanje ili stalni boravak. Za razliku od drugih boravišnih dozvola, plava karta omogućava da zahtev podnesete nakon 33 meseca, pa čak i 21 ako ispunjavate uslove.

Da biste mogli da podnesete zahtev za naseljavanje sa plavom kartom, treba da ste

-zaposleni u skladu sa vašom kvalifikacijom neprekidno 33 meseca (odnosno 21)

– Imete položen minimum A1 nemačkog jezika (a ako imate B1 možete da smanjite vreme za podnošenje zahteva za naseljavanje na 21 mesec).

-Imate položeno osnovno znanje o socijalnom poretku u Nemačkoj. To je test „Život u Nemačkoj“

-Imate dokaz o adekvatnom životnom prostoru. Kad se kaže adekvatno, misli se na dovoljan broj kvadrata za vašu porodicu.

 

Plava karta se izdaje na period od najviše 4 godine, ili onoliko na koliko je potpisan ugovor o radu. Pri tom, svaka promena posla u prvih 24 meseca mora da se prijavi nadležnim organima.

Tačnije, treba da se zatraži dozvola imigracionih vlasti.

Takođe, ako kojim slučajem ostanete bez posla u međuvremenu, imate 3 meseca da nađete neki drugi posao.

Nakon 18 meseci možete da se preselite u drugu zemlju Evropske Unije. Olakšano vam je spajanje porodica. Možete da predate papire za supružnika onda kada predajete i za vas.

Pri tom, za vaše bračne partnere ne postoji ograničenje po pitanju profesije. Oni mogu da rade bilo gde, i pri tome ne moraju ni da imaju položen sertifikat nemačkog jezika, ali moraju da ga polože u određenom roku.

 

Sa plavom kartom, vaš put do trajnog naseljavanja u Nemačku je znatno kraći!

 

Put do trajne dozvole o naseljavanju osobe sa plavom kartom

 

1. Imate diplomu univerziteta. Prvo proverite da li je ona i u kolikoj meri priznata u Nemačkoj. Utvrdili ste da jeste, i dobili ste potvrdu o priznatosti.

2. Nalazite posao. Posao je u struci, i u ugovoru vam je ponuđeno minimum 55200 evra bruto godišnje plate.

3. Zakazali ste termin u ambasadi. Prikupili ste svu dokumentaciju i platili 75e naknade.

4.Nakon završenog razgovora u ambasadi čekate obradu vašeg zahteva.

5.Dobili ste vizu za zapošljavanje. Nju u roku od mesec dana menjate za plavu kartu.

8.Radite 33 meseca u kontinuitetu u struci ili 21 mesec ako imate dokaz da posedujete B1 nivo nemčkog jezika.

9. Podnosite zahtev za stalni boravak.

Stalni boravak vam omogućava da poslove menjate bez ograničenja, u granicama EU,  kao i da se samozaposlite.

 

 

 

nova reforma zakona o zapošljavanju u Nemačkoj

Ako vam se svideo tekst i mislite da nekome može da koristi … Podelite ga!