razlićite kante u Nemačkoj

Jedna od prvih zbunjujućih situacija sa kojima ćete se susresti kada počnete da živite u Nemaćkoj je reciklaža.

Za prosečnog Srbina i jedna obična kanta ume da bude dovoljno zbunjujuća.

Tako nije uopšte neuobičajeno da se prolazeći pored ulične kante prazna pakla baci ipak na ulicu, ili u ekstremnim slučajevima koje poznajem, kesa sa đubretom baci kroz prozor stana umesto da se odnese do kontejnera…

I onda, kada se nađe u Nemačkoj, pomisliće: „Šta će im dođavola, ovoliko kanti!?“   

Šta je reciklaža ili odvajanje otpada

Odvajanje otpada znači da različite vrste otpada skupljate u različite kante. U Nemačkoj, odvajanje otpada počinje od potrošača. Na vama ja da ono što konzumirate reciklirate.

Veliki deo otpada se u Nemačkoj ponovo koristi tako da osim čuvanja sredine, reciklaža ima i ekonomsku isplativost.

Ako vi ne odvojite otpad, zaposleni će to morati sami da rade, a to predstavlja dodatni napor.

gde sa đubretom

Kako se odvaja otpad

Postoje četri različite vrste kanti.U svaku od njih se može skladištiti samo određena vrsta otpada.

Žuta kanta – To je kanta za laganu ambalažu.Svaka ambalaža koja nije staklo ili papir u principu spada u nju. To su recimo, aluminijumska folija, plastična flaša, pakovanja za kafu i sl.

Zelena ili plava kanta.To je kanta za karton ili papir. Ovde se odvajanu sve papirne i kartonske ambalaže, kao i katalozi, novine,tetrapak, pakle..

Crne ili sive kante. Zaostali otpad koji se ne može reciklirati. To su vam iscepane cipele, higijenski ulošci, pelene, porcelan…

Smeđe kante ili Bio otpad. Ovde spadaju ostatci hrane koje se mogu komposirati. To su ljuske jaja, trulo voće i povrće, talog kafe ili čaja…

Ove četri kante nalaze se obično u dvorištu zgrada. Na svakom domaćinstvu je da samo odvaja otpad i da ga skladišti prema vrstama kanti.

Ako u okolini nema kanti za reciklažu, domaćinstvo je dužno da otpad skladišti i odveze do centra za reciklažu.

Alternativno, mogu sačekati i datum prikupljanja otpada. On se nalazi u „kalendaru otpada “ koji se dobija na početku godine i na kome se nalaze datumi kada se po otpad dolazi organizovano. Za to vreme otpad ostavljate u garaži ili ostavi. Kalendar otpada se može dobiti i u opštinama.

 

 

gde sa đubretom

obavezni depozit

Od 2003.godine u Nemačkoj postoji „sistem obaveznog depozita“ koji se odnosi na specijalna pakovanja pića.

Kada kupujete u marketima piće, recimo pivo, za njega ćete u startu platiti nekoliko centa više. Nakon što upotrebite piće, amalažu vraćate na mesto koje služi za skupljanje ove vrste ambalaže. Najčešće, to su automati.

Ubacićete praznu ambalažu u automat, i dobićete priznanicu na kojoj piše iznos te amalaže.

Nakon toga, na kasi pri plaćanju date kasirki i priznanicu, i ona vam za taj iznos umanjuje vaš račun.

Imate različite vrste depozitnih flaša.

One za jednokratnu upotrebu koje na sebi imaju logo nemačkog depozitnog sistema imaju depozit od 25 centi.

Pored njih imate i boce za višekratnu upotrebu na koje je depozit 15 centi ili 8 ako je flaša piva u pitanju.

Ako ne želite da vraćate amalažu radi depozita, ostavite ih pored kante na vidnom mestu da bi neki ljudi vraćajući ih zaradili neki cent. Mnogima je to izvor finansiranja.

 

 

specijalni otpad

Nije dozvoljeno da stare uređaje, odeću i kabasti otpad bacate u obične kante. To je otpad koji može posebno da našteti životnoj sredini i zdravlju i zato mora da se odvaja od drugog otpada.

U zavisnosti od toga šta je predmet otpada, za nešto ćete možda dobiti neki evro, a za nešto ćete pak morati i da platite.

Tako za električni otpad, bilo koje aparate na struju, možete dobiti neki evro ili umanjenja računa. Pošto ovu vrstu otpada preuzimaju kako depoi tako i prodavnice električnih uređaja, možete na primer, dati stari fen pri kupovini novog u zamenu za neko malo umanjenje cene.

Kabasti otpad su svi veliki uređaji, kućni otpad ili nameštaj koji ne može zbog svoje velićine da stane u običnu kantu.

Ovakav otpad možete sami da odvezete na depoe ili da saćekate skupljanje kabastog otpada u vašem komšiluku. Za ovu vrstu skupljanja postoji unapred određen raspored i možete lako saznati kada će biti u vašoj opštini.

Stara odeća. Ako je odeća i dalje u nosivom stanju, ali vam je ne potrebna, možete da je odložite u kontejnere koji služe za to, ili ih predati Crvenom Krstu. 

 Poseban otpad. Lekovi, boje, lakovi,razređivači, baterije i sve što spada u poseban, opasan otpad odlaže se u depoima i za njih obično plaćate neku naknadu.

 

Ako specijalni otpad odlažete nelegalno što je strogo zabranjeno u Nemačkoj, možete dobiti kaznu i do 50 000 evra

Da li je reciklaža obavezna u nemačkoj

 

Odvajanje otpada i reciklaže je obavezna u Nemačkoj. Ovo je i jedna od stavki u ugovoru o stanu, u kućnom redu.

Ako ne odvajate đubre na pravi način dobićete opomenu, a na kraju možete dobiti i otkaz stana.

Takođe, ako vi ne odvajate otpad kako treba vaš stanodavac će morati da plati više zbog dodatnih troškova koji su nastali vašom greškom, pa ćete ove troškove morati da refundirate, odnosno dobićete fakturu za njih.

Ako se ne utvrdi ko je kriv tačno za nastale dodatne troškove, troškove će platiti cela stambena zajednica.

Pošto je pogrešno odlaganje otpada i administrativni prekršaj, za njega možete dobiti i kaznu koja može da iznosi od nekoliko stotina do čak hiljade evra.

Ilegalno bacanje smeća u prirodu ili paljenje istog, podleže strogom novčanom kažnjavanju, pa čak i zatvorskoj kazni.

 

 

reciklaža

saveti za smanjenje stvaranja otpada

 

– Kupujte trajniju robu i u manjim količinama, da bi izbegli bacanje hrane

– Ne kupujte robu u plastičnim ambalažama

– Doručak i ručak na posao iškolu nosite u trajnim kutijama za njih umesto u jednokrtnoj ambalaži

– U kupovinu nosite platnene vreće umesto da uzimate kese

– Ako možete da pozajmite ili popravite predmete, ne morate da ih kupujete.