Detašman je međunarodni sporazum dve zemlje o upućivanju radnika na rad u jednu od njih. U principu, svodi se na to da postoji dogovor između dve zemlje u kojoj firme jedne zemlje mogu da šalju svoje radnike da izvode radove u drugu.

Srbija ima detašman samo sa Nemačkom tako da se u ovom tekstu govori o detašmanu u Nemačkoj.

Da bi preduzeća mogla da izvode radove u Nemačkoj, moraju da imaju kvalifikovanu radnu snagu i osnovnu materijalnu opremu.

Za sprovođenje sporazuma o detašmanu nadležni su Ministarstvo za rad, zapošljavanje i socijalna pitanja u Srbiji i Savezno ministarstvo za privredu i rad u S.R.Nemačkoj.

Svake godine određuje se koliki je kontigent radnika za detašman. Trenutno, oko 2000 radnika godišnje odlazi na rad na ovaj način, a kvota je oko 5000.

Ono što je bitno je da firme mogu da šalju SAMO radnike koji su u stalnom radnom odnosu kod njih. Ne postoji mogućnost da se pojedinačno šalju radnici na rad. Pri tome, za te radnike važe svi zakoni kao da rade u sopstvenoj zemlji.

 

ZAŠTO JE DETAŠMAN DOBAR?

Detašman je izuzeno koristan, jer se radnici koji rade u Nemačkoj upoznaju sa njihovim savremenijim tehnolgijama i principima rada. Upravo zbog toga, oni nakon toga postaju kvalitetnija radna snaga i konkurentniji su na tržištu rada.

Sa druge strane, detašman omogućava firmama iz Srbije da se povežu sa Nemačkim firmama, kao i da to partnerstvo prodube.

Smanjuje se nezaposlenost ovih radnika. A osim egzistencije, radnicima je rešeno i socijalno i zdravstveno osiguranje.

 

Da bi firma mogla da šalje radnike na detašman…

Firma koja želi da šalje kontigent radnika mora da ima:

 

DOKAZ DA JE PREDUZEĆE REGISTROVANO U ONOJ PRIVREDNOJ GRANI U KOJOJ JE DOZVOLJEN DETAŠMAN

-to su pre svega građevinarstvo, proizvodnja i prerada metala, poljoprivreda, šumarstvo, rudarstvo.. Preduzeće mora da bude registrovano i za poslove u inostranstvu.

DOKAZ O ISPUNJENOSTI USLOVA O IZVOĐENJU RADOVA

– pre svega neophodne licence.

DOKAZ O POSLOVNOJ SARADNJI SA NEMAČKOM FIRMOM

– ugovor o izvođenju radova sa nemačkim partnerom i taj ugovor preveden na nemački jezik i overen kod sudskog tumača.

DOKAZ DA PREDUZEĆE ISPUNJAVA OBAVEZE PREMA ZAPOSLENIMA

– M2 obrasci, poreske prijave i obračuni plata u zadnja dva meseca

DOKAZ O POTREBNIM SREDSTVIMA ZA PREDFINANSIRANJE

– dokaz da firma ima dovoljno finansijskih sredstava na deviznom računu da može da izvede radove. To se računa kao planirani broj radnika x planirani broj meseci rada x 75e

DOKAZ O REGISTROVANOJ POSLOVNOJ JEDINICI

-predstavništvo u Nemačkoj

 

AKO IDETE NA DETAŠMAN morate da imate:

PASOŠ + 1 kopija, sve bitne strane. Pri tome pasoš treba da važi još tri meseca po isteku vize.

1 OBRAZAC ZAHTEVA ZA NACIONALNU VIZU – kompletno i čitko popunjen, na nemačkom jeziku

2 FOTOGRAFIJE, dimenzija za pasoš, ne starije od šest meseci

TAKSA – 35 evra za boravak do tri meseca ili 75 evra za boravak preko tri meseca

LISTING PENZIJSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA – sa dve kopije. On treba da ima podatke o svim radnim mestima do tog dana

ZDRAVSTVENO OSIGURANJE U DOVOLJNOJ VISINI – original i kopija. Datumi moraju da se poklapaju sa ugovorom o detašmanu. Mogu da budu i duži, ali nikako kraći.

DOZVOLA ZA RAD RADNIKA PO DETAŠMANU – original i kopija

DOKAZ O STRUČNOJ KVALIFIKACIJI – original i jedna kopija

POTVRDA POSLODAVCA O ZAPOŠLJAVANJU – original, u kojoj se vidi od kada radnik radi u toj firmi i na kojim tačno poslovima. Bez kopije.

 

Za predaju dokumenata za grupe od preko pet osoba potrebno je zakazati termin. Termin se zakazuje na telefon Ambasade u Beogradu

+381 11 306 44 00.

Obrada zahteva detašmana traje otprilike 4 dana, ali može da traje i duže. Takođe, ambasada ima prava da traži dodatna dokumenta za upotpunjavanje zahteva.

 

Za koga je detašman?

-Tražite neki posao zbog zarade

-Niste visokostručni kadar

-Ne planirate da se preselite u Nemačku

-Nemate pasoš EU

To što ste na detašmanu u Nemačkoj ne znači da imate radnu dozvolu, i  da možete da sami tražite posao.

Vaša radna dozvola je vezana za firmu sa kojom ste otišli, tako da vam važi koliko i vaš ugovor sa njom.

 

Ako ste firma koja želi da aplicira za detašman, više o tome pogledajte u tekstu

Detašman za firme

Možda će vas još zanimati

ZA KOJE SVE VIZE MOŽETE DA APLICIRATE U NEMAČKOJ

 

Ako vam se svideo tekst i mislite da nekome može da koristi … Podelite ga!