Kome treba viza?

 

 Kao prvo, viza za Nemačku vam ne treba ako planirate da ostanete kraće od 90 dana. Za to vam je dovoljno da imate biometrijski pasoš.

Verovatno će vam traziti da ponesete dokaz za osnov putovanja, kartu, garantno pismo, pismo firme kod koje idete na razgovor i sl.

Takođe, morate da imete kod sebe dovoljno novca za period koji planirate da ostanete, a to je 45 evra po danu za Nemačku. Ovo je zbog toga da bi Nemci bili sigurni da nećete da budete nikome na teretu, pre svega njima.

 

Ako planirate da radite u Nemačkoj

viza vam je NEOPHODNA!

Ako tražite posao u Nemačkoj

 

Dokumenta za vizu predajete u Nemačkoj ambasadi. Ono što morate da znate je da vizu možete da izvadite SAMO u Srbiji (odnosno svojoj matičnoj zemlji). Ne postoji način da vizu završite iz Nemačke.

Državljani Republike Srbije koji žele da rade u Nemačkoj, moraju da imaju vizu kako bi ušli u zemlju.

Na osnovu vize imaju pravo da uđu u Nemačku gde će im se na licu mesta izdati boravišna dozvola u skladu sa svrhom njihovog boravka.

Takođe, morate da budete svesni da viza ne može da se dobije preko noći.

Treba vremena da se dobije termin za predaju dokumenata i to najmanje 9 meseci, a nakon toga i odgovor ambasade (10-12 nedelja).

Termin za predaju dokumenata za vizu

 

 

Termin za predaju dokmenata za vizu zakazujete na njihovom sajtu OVDE

Obavezno obratite pažnju na sledeće:

 

1. Za koga želite da zakažete termin?

Za sebe lično ili za vašeg partnera/decu?

2. Za koliko osoba tražite termin?

Osobe koje nisu prijavljene neće moći da uđu u pravno-konzularno odeljenje!

3.  Koju mejl adresu ćete navesti?

4. Koji brojevi pasoša su Vam potrebni za registraciju?

Zbog velikog broja zakazivanja Ambasada nije u mogućnosti da naknadno izvrši korekcije ili dopune. Zato u startu povedite računa. Na upite tog tipa Ambasada ne odgovara.

Obrazac zahteva možete naći na njihovom sajtu, popunjavate ga na NEMAČKOM jeziku, i predajete u dva primerka.

Neka vam obrazac bude čitko i tačno popunjen. Ako niste sigurni kako se popunjava, postoje agencije u blizini ambasade koje mogu da vam popune obrasce uz određenu naknadu.

Sa popunjenim obrascima nosite i svu potrebnu dokumentaciju koja se traži za vaše zanimanje i to onako kako je propisano. To znači da za neka zanimanja morate da imate nostrifikaciju,prevod..

 

Dokumenta koja predajete za vizu zavise od kvalifikacije sa kojom ćete raditi

AKO APLICIRATE ZA ZANIMANJA BEZ KVALIFIKACIJA

PASOŠ –  i dve kopije svih bitnih stranica. Takođe, mora da važi jos 3 meseca nakon isteka vize.

DVA OBRAZCA ZA ZAHTEV – čitko popunjena na nemačkom jeziku

TRI FOTOGRAFIJE, veličine za pasoš koje nisu starije od 6 meseci

TAKSA od 75 evra

LISTING PENZIJSKOG OSIGURANJA – sa dve kopije, bez prevoda

POTVRDA O OSIGURANJU, original sa dve kopije

UGOVOR O RADU, original sa dve kopije.Vrstu, opis i trajanje planirane delatnosti, nedeljno radno vreme, radno mesto,visina bruto zarade za vreme i nakon isteka probnog rada,mesto i datum sastavljenog ugovora kao i potpise obe ugovorne strane.

POTVRDA O KVALIFIKACIJI – original sa dve kopije

IZVOD IZ TRGOVINSKOG REGISTRA NEMAČKE – ovo će se verovatno tražiti naknadno, zato je najbolje da ga odmah predate

POTVRDA O ZNANJU NEMAČKOG JEZIKA– original i dve kopije. Potvrde moraju obavezno biti izdate od strane Geteovog instituta, Austrijskog kulturnog instituta u skladu sa ÖSD ili škole za učenje stranih jezika koja je sertifikovana za Telc

 

AKO APLICIRATE ZA VOZAČA

PASOŠ –  i dve kopije svih bitnih stranica. Takođe, mora da važi jos 3 meseca nakon isteka vize.

DVA OBRAZCA ZA ZAHTEV – čitko popunjena na nemačkom jeziku

TRI FOTOGRAFIJE, veličine za pasoš koje nisu starije od 6 meseci

TAKSA od 75 evra

LISTING PENZIJSKOG OSIGURANJA – sa dve kopije, bez prevoda

POTVRDA O OSIGURANJU, original sa dve kopije

UGOVOR O RADU, original sa dve kopije.Vrstu, opis i trajanje planirane delatnosti, nedeljno radno vreme, radno mesto, visina bruto zarade za vreme i nakon isteka probnog rada. mesto i datum sastavljenog ugovora kao i potpise obe ugovorne strane

POTVRDA O KVALIFIKACIJI – original sa dve kopije.Važeća vozačka dozvola za potrebne kategorije (za prevoz putnika, za teretna vozila, licenca za rad kao taksista)

SPORAZUM U SKLADU SA EC95 – potvrda da je obuka sprovedna u skladu sa smernicama EU.

IZVOD IZ TRGOVINSKOG REGISTRA NEMAČKE – ovo će se verovatno tražiti naknadno, zato je najbolje da ga odmah predate

POTVRDA O ZNANJU NEMAČKOG JEZIKA– original i dve kopije.Potvrde moraju obavezno biti izdate od strane Geteovog instituta, Austrijskog kulturnog instituta u skladu sa ÖSD ili škole za učenje stranih jezika koja je certificirana

 

AKO APLICIRATE SA SREDNJOM STRUČNOM SPREMOM

PASOŠ –  i dve kopije svih bitnih stranica. Takođe, mora da važi jos 3 meseca nakon isteka vize.

DVA OBRAZCA ZA ZAHTEV – čitko popunjena na nemačkom jeziku

TRI FOTOGRAFIJE, veličine za pasoš koje nisu starije od 6 meseci

TAKSA od 75 evra

LISTING PENZIJSKOG OSIGURANJA – sa dve kopije, bez prevoda

POTVRDA O OSIGURANJU, original sa dve kopije

UGOVOR O RADU, original sa dve kopije.Vrstu, opis i trajanje planirane delatnosti, nedeljno radno vreme, radno mestoi, visina bruto zarade za vreme i nakon isteka probnog rada, mesto i datum sastavljenog ugovora kao i potpise obe ugovorne strane.

POTVRDA O KVALIFIKACIJI – original sa dve kopije.Diploma o stečenom srednjem stručnom obrazovanju sa apostilom na originalu i prevodom na nemački jezik overenim od strane sudskog tumača: kao i radna knjižica (ukoliko je posedujete, bez prevoda)

LICENCA ZA BAVLJENJE POSLOM Nostrifikacija licence od strane nemačkih organa. Rešenje o nedostatku kompetencija i neophodnosti postizanja dodatnih kvalifikacija u cilju priznanja istovetnosti u inostranstvu stečene diplome.

IZVOD IZ TRGOVINSKOG REGISTRA NEMAČKE – ovo će vam verovatno tražiti naknadno, zato je najbolje da ga odmah predate

POTVRDA O ZNANJU NEMAČKOG JEZIKA original i dve kopije. Ona nije u principu propisana za ovaj stepen kvalifikacija, ali se za određena zanimanja može tražiti. Potvrde moraju obavezno biti izdate od strane Geteovog instituta, Austrijskog kulturnog instituta u skladu sa ÖSD ili škole za učenje stranih jezika koja je sertifikovana Telc.

 

AKO APLICIRATE ZA POSAO STRUČNOG MEDICINSKOG OSOBLJA I POSAO NEGOVANJA  STARIH I BOLESNIH LICA

PASOŠ –  i dve kopije svih bitnih stranica. Takođe, mora da važi jos 3 meseca nakon isteka vize.

DVA OBRAZCA ZA ZAHTEV – čitko popunjena na nemačkom jeziku

TRI FOTOGRAFIJE, veličine za pasoš koje nisu starije od 6 meseci

TAKSA od 75 evra

POTVRDA O OSIGURANJU, original sa dve kopije

UGOVOR O RADU, original sa dve kopije.Vrstu, opis i trajanje planirane delatnosti, nedeljno radno vreme, radno mesto,bruto zarade za vreme i nakon isteka probnog rada, mesto i datum sastavljenog ugovora, kao i potpise obe ugovorne strane.

POTVRDA O ZNANJU NEMAČKOG JEZIKA– original i dve kopije. Sertifikat treba da odgovara nivou B1. Potvrde moraju obavezno biti izdate od strane Geteovog instituta, Austrijskog kulturnog instituta u skladu sa ÖSD ili škole za učenje stranih jezika koja je sertifikovana Telc

IZVOD IZ TRGOVINSKOG REGISTRA -može da vam pomogne da se skrati proces rešavanja vize.

 

AKO APLICIRATE ZA VISOKOKVALIFIKOVANA ZANIMANJA, PLAVA KARTA

PASOŠ –  i dve kopije svih bitnih stranica. Takođe, mora da važi jos 3 meseca nakon isteka vize.

DVA OBRAZCA ZA ZAHTEV – čitko popunjena na nemačkom jeziku

TRI FOTOGRAFIJE, veličine za pasoš koje nisu starije od 6 meseci

TAKSA od 75 evra

POTVRDA O OSIGURANJU, original sa dve kopije

UGOVOR O RADU, original sa dve kopije. vrstu, opis i trajanje planirane delatnosti, nedeljno radno vreme, radno mesto, visina bruto zarade za vreme i nakon isteka probnog rada
mesto i datum sastavljenog ugovora kao i potpise obe ugovorne strane.

POTVRDA O STRUČNOJ KVALIFIKACIJI – Diplome, svedočanstva sa apostilom na originalu i prevodom na nemački jezik overenim od strane sudskog tumača, kao i radna knjižica ako je imate (bez prevoda).

Informacija da li vam je diploma uporediva sa nemačkom možete da proverite na ANABIN. Dokument treba odštampati i predati zajedno sa zahtevom.

POTVRDA O ZNANJU NEMAČKOG JEZIKA– original i dve kopije. Sertifikat treba da odgovara nivou C1. Potvrde moraju da budu izdate od strane priznatih institucija, Geteovog instituta, Telc-a , ili Austrijskog kulturnog centra.

IZVOD IZ TRGOVINSKOG REGISTRA – Bolje je da predate odmah, jer mogu da vam ga traže naknadno pa će vam to skratiti proces dobijanja vize.

LISTING IZ PENZIJSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA -podatci o svim dosadašnjim radnim mestima

LICENCA ZA BAVLJENJE POSLOM – original sa dve kopije. Ukoliko je za dato zanimanje zakonom predviđena licenca. Za zanimanja za čije je bavljenje u Nemačkoj potrebna posebna dozvola nadležnih službi, odosno, za zanimanja u oblasti humane medicine ili inženjerstva, morate da je dostavite, odnosno bar pisanu potvrdu da će Vam biti izdata licenca.

nova reforma zakona o zapošljavanju u Nemačkoj

Postoje različite vrste viza prema nameni

Više o vrstama viza za koje možete da aplicirate OVDE

Posebni tekstovi biće o detašmanu i plavoj karti.

Ono što možete primetiti je da je recimo izvod iz trgovinskog registra nešto što ne spada u obavezne stavke, ali je najčešći slučaj da vam se traži naknadno. Naravno, to produžava period rešavanja vize, pa je preporuka da ovaj dokument pribavite i predate odmah zajedno sa drugim dokumentima.

Preuzimanje vize

 

Ako vam je prilikom predaje za vizu vraćen pasoš, proverite na listi da li i kada ga možete preuzeti.

Na listi se nalazi

-Bar kod vašeg zahteva (nalazi se na računu koji ste dobili pri predaji gore desno)

-Dan i vreme kada treba da dođete u vizno odeljenje

-Dokumenta koja morate da ponesete

-Početak važenja vize

Verovatno ćete morati da ponesete obavezno zdravstveno osiguranje koje važi od datuma preuzimanja vize. Za ulazak u nemačku ovo je obavezna stavka.

Listu ćete naći na sajtu nemačke ambasade u odeljku PREUZIMANJE VIZE na dnu stranice.

Ako ste iz Crne Gore sajt vaše ambasade je onda OVDE.

Za Bih sajt ambesade je OVDE.

Ako vam se svideo tekst i mislite da nekome može da koristi … Podelite ga!