Prijavite se za posao u Nemačkoj tako da ne mogu da vas odbiju

Našli ste oglas koji vam odgovara. Imate potrebne kvalifikacije, imate diplome i sertifikate, položen dovoljan nivo nemačkog jezika

I šta sada?

Sada šaljete prijavu.

Prijavite se za oglas najbolje što možete. Vrlo je važno da imate na umu da su Nemci formalisti, tako da je njima jako bitno da se forma ispuni.

Prijava se uvek šalje osobi koja je postavila oglas. Njeno ime se nalazi na kraju oglasa u potpisu, i uvek je oslovite sa imenom.

Time stavljate do znanja da ste oglas STVARNO pročitali.

Šaljite mejl osobi koja je postavila oglas

 

On treba da glasi otprilike ovako:

Sehr geehrter Herr …


Ich melde mich für einen Job an, Job

_______, weil ich die Qualifikationen

habe, die Sie suchen _______. Ich hänge

dir ein Dokument an ________


Vielen Dank für Ihre Zeit und ich hoffe,

Sie werden mich in Betracht ziehen.

       Mit Respect____________

Poštovani gospodine…

Javljam se na oglas za posao za radno

mesto_______ jer posedujem

kvalifikacije koje tražite _______ . U

prilogu Vam šaljem dokumenta ________

 

Hvala na odvojenom vremenu i nadam se

da ćete me uzeti u obzir.

S Poštovanjem ____________

Sadržaj prijave

 

 

Ceo folder prijave za posao zove se jednom imenom BEWERBUNGSMAPPE (prijavni folder). On ima svoju strukturu koja izgleda ovako:

Naslovna strana

Na njoj se nalazi vaša fotografija, osnovni podatci o vama i za koju poziciju konkurišete.
Iza njega stavljate

Motivaciono pismo

MOTIVATIONSSCHREIBEN

Ono je veoma bitno, jer je to nešto što može da vas izdvoji od drugih. Odvojite vreme da istražite malo o firmi-mestu gde se prijavljujete da radite i posvetite mu posebnu pažnju.

U njemu vi treba da kažete zašto želite da radite BAŠ kod njih. Kažite šta vam se sviđa, a gde bi možda vi mogli da doprinesete. Kako možete da im pomognete da ostvare svoje ciljeve. Koja je vaša prednost.

Da bi vas shvatili ozbiljno pročitajte nešto o mestu gde se prijavljujete i pomenite to u motivacionom pismu.

Pišite ga za svaku poziciju posebno.

Iza motivacionog pisma stavljate CV.

 

(LEBENSLAUF) – biografija

CV se piše po nemačkim standardima. Vodite računa da bude čitak, pregledan  i na jednoj strani. Nema potrebe da stavljate u koje ste vrtiće išli, niti bilo šta što nema veze sa pozicijom na koju se prijavljujete.

Nakon CV- a stavljate

PREPORUKU poslednjeg poslodavca (ARBEITZEUGNIS)

Zamolite firmu kod koje ste radili da napišu preporuku. Ako je nemate ne stavljate ništa. Nema potrebe da izmišljate.

Nakon preporuka ređate ostala dokumenta koja se zahtevaju u oglasu,a to su obično:

DIPLOMA

Diploma koja je prevedena na nemacki jezik i sadrži overu-nostrifikaciju.

SERTIFIKATI

Svi sertifikati koje posedujete, majstorsko pismo ako se trazi, takodje sve nostrifikovano.

JEZIČKA DIPLOMA

Položen onaj nivo jezika koji ste traži, ili veći, ali samo test koji se priznaje.

Naravno, sve sto šaljete mora biti napisano i prevedeno na nemački jezik. To možete učiniti kod prevodilaca ili u školama jezika.

Nakon toga se sve skenira da bi bilo u digitalnom formatu (pdf), pa se zipuje. Morate strogo voditi računa o formi i pravilima, jer i aplicirate za zemlju koja do toga veoma drzi.

 

Savet

Uzmite neku svesku ili napravite folder u kompjuteru i pišite SVE gde ste se javili za posao, kao i šta ste im poslali, ko vam je odgovorio i šta. Ako se budete javljali na više poslova ovo može da bude od velike pomoći.

Savet plus

Ne javljajte se baš na sve oglase koje vidite. Javite se na one za koje stvarno imate kvalifikacije i koje hoćete da radite.

Sva ta dokumenta koja ste prikupili stavite u jedan folder koji obavezno naslovite Jobregistrierung i vaše ime. Zipujte ga (desni klik, pa zip, pa compress) i dodajte na mejl (attachment).

Šaljete ga na onu mail adresu koja je navedena u prijavi.

Pre toga naravno potrebno je da sva dokumenta koja su potrebna imate u digitalnom formatu (skenirana), overena i sačuvana u pdf formatu.

Svaki dokument treba posebno da bude imenovan tako da piše šta je i vaše ime. (npr. CV-Petar Petrovic)

 

Ne očekujte da će svi da vam odgovore. Neki će odmah da vas odbiju. A i ako prođete, to je prvi korak do dobijanja posla. Nakon toga sledi razgovor za posao koji opet može da bude preko Skajpa ili uživo.
Budite spremni na to.
O razgovoru za posao biće reči u posebnom tesktu.

Ako vam se svideo tekst i mislite da nekome može da koristi … Podelite ga!