Prvo što treba da znate je da poreski broj i poreski ID nije isto.

Poreski broj se prijavljuje po prijemu prvog dohotka kod lokalne poreske uprave. Za njega je bitna teritorija na kojoj se nalazite i prilikom svake promene moraćete da zatražite novi poreski broj.

On ima 13 cifara. Ako radite kao samozaposleno lice morate sami da ga tražite od poreske uprave.

Poreski ID se ne menja nikada. Nemci ga dobijaju po rođenju i imaju ga celog života. Čak šta više, 20 godina nakon smrti poreski ID obveznika ne sme da se dodeli nekom drugom. Sastoji se od 11 cifara.

Ako niste nemac po rođenju, nego ste došli da radite tamo što je verovatno slučaj čim ovo čitate, poreski ID dobicete nakon što prijavite prebivalište.

Ovaj broj šalje Savezna centralna finansijska uprava poštom.On se po pravilu čeka, i to može da potraje nekada i duže od mesec dana.

Pošto je za vašu platu bitno da znate vaš poreski ID, ne bi bilo loše da sami odete do vaše poreske uprave i zatražite ga umesto da čekate da vam pošalju.

 

poreska prijava

Za šta mi treba poreski ID

 

Poreski ID vam treba da poslodavac mogao da vam isplati platu, odnosno da plati poreze na nju u vaše ime. Ako budete menjali poslodavca, moraćete i njemu da date vaš poreski ID.

Poreski ID vam treba da biste otvorili račun u banci. Ovde možete doći u neku od onih pat pozicija kada vam jedno uslovljava drugo, a jedno bez drugog ne možete da rešite. Postoje na sreću i banke kod kojih ovo nije obaveza.

Takođe, poreski ID vam je neophodan i za osiguranja i za penziju.

I poreski broj i poreski ID su poreski brojevi za fizička i pravna lica.

Međutim, za preduzetnike postoji još brojeva, kao što je npr. indentifikacioni broj poreza na promet

 

Ako ste preduzetnik u sistemu pdv-a, morate da imete i indentifikacioni broj poreza na promet

 

 

Ako imate nameru da se u Nemačkoj bavite sopstvenim poslom, ovo je još jedan broj koji morate da znate. Morate da imate PDV ID.

KAKO SE DOBIJA PDV ID?

Postoje dva načina da dobijete ovaj broj. Prilikom prvog  prijavljivanja poslovne delatnosti poreskoj upravi dobićete upitnik osnivača. Ako označite da želite ovaj broj poreska uprava će vam ga dodeliti.

Ako ne označite da želite ovaj broj naknadno ga možete dobiti u saveznoj centralnoj poreskoj kancelariji.

Ovaj broj se koristi za odbitak PDV-a i mora da bude na fakturi vaše firme. Ali i na fakturama firmi sa kojima ste u poslovnom odnosu.

Tako recimo ako imate fakturu na kojoj imate pravo na odbitak PDV-a ali na fakturi nedostaje poreski ID, nećete moći da ostvarite to pravo.

Takođe, za  ekonomski aktivna fizička i pravna lica koja nisu u sistemu PDV-a postoji i još jedan broj – poslovni ID

nova reforma zakona o zapošljavanju u Nemačkoj

Ako vam se svideo tekst i mislite da nekome može da koristi … Podelite ga!